Kontrollavgifter

Om kontrollavgifter

De parkeringsbestämmelser som finns är till för att främja en så säker och framkomlig miljö som möjligt på våra parkeringsanläggningar. Genom att följa de parkeringsvillkor som gäller så bidrar du till en bättre trafikmiljö för alla.


 


Varför har du fått en kontrollavgift (p-bot)?

Om du har fått en kontrollavgift (p-bot) så beror det på att du inte har uppfyllt de parkeringsvillkor som gäller på platsen där du parkerar.

Vad säger lagen?

Om parkeringsavgift inte har betalats eller något annat parkeringsvillkor inte har följts, har markägaren rätt att ta ut en kontrollavgift enligt lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering som du kan läsa mer om här.

 

Är du intresserad av att lära dig mer om parkeringsregler?

Du kan läsa om olika parkeringsregler i parkeringsguiden, och vad de olika överträdelsepunkterna betyder. 

 

Har du fått en kontrollavgift du anser är inkorrekt utfärdad?

Om du vill överklaga en kontrollavgift från Aimo Park ska du kontakta oss här.

 

 

Betala kontrollavgift

Har du fått en kontrollavgift? Läs om hur du betalar den och vilka regler som gäller för betalningen. 

Betala kontrollavgift från utlandet

Har du fått en kontrollavgift i Sverige som du vill betala från ett annat land? Läs om hur du betalar din kontrollavgift. 

Överklaga kontrollavgift

Har du fått en kontrollavgift du anser är inkorrekt utfärdad? Om du vill överklaga en kontrollavgift från Aimo Park ska du kontakta oss omgående. 

Är du osäker på om du har betalat din kontrollavgift (p-bot) eller inte?

Klicka på länken och fyll i ditt OCR-nummer i fältet för att kontrollera om kontrollavgiften är betald.

Vad säger lagen?

Om parkeringsavgift inte har betalats eller något annat parkeringsvillkor inte har följts, har markägaren rätt att ta ut en kontrollavgift enligt lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering. arrow