Kontrollavgifter

Om kontrollavgifter

De parkeringsbestämmelser som finns bidrar till en mer trafiksäker och framkomlig miljö för våra kunder och besökare.


 


Om parkeringsavgift inte har betalats eller någon annan parkeringsföreskrift inte har följts, tar markägaren i allmänhet ut en kontrollavgift enligt lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering. Detta sker genom att en kontrollavgift fästs på fordonets vindruta eller överlämnas till föraren. Rätten att övervaka ett område och utfärda kontrollavgifter kan överlåtas till Aimo Park av markägaren.

De parkeringsbestämmelser som finns bidrar till en mer trafiksäker och framkomlig miljö för våra kunder och besökare. Du kan således få en kontrollavgift om du inte uppfyllt parkeringsvillkoren på platsen där du parkerar. Kontrollera de respektive parkeringsvillkoren noga! Du kan läsa om olika parkeringsregler i parkeringsguiden, och vad de olika överträdelsepunkterna betyder. 

 

Har du frågor gällande kontrollavgifter?

Ring vår Överklagningsenhet på telefon 0771-96 90 02. Vi har öppet helgfria vardagar mellan klockan 09.00-12.00.

 

 

Betala kontrollavgift

Har du fått en kontrollavgift? Läs om hur du betalar den och vilka regler som gäller för betalningen. 

Betala kontrollavgift från utlandet

Har du fått en kontrollavgift i Sverige som du vill betala från ett annat land? Läs om hur du betalar din kontrollavgift. 

Överklaga kontrollavgift

Har du fått en kontrollavgift du anser är inkorrekt utfärdad? Om du vill överklaga en kontrollavgift från Aimo Park ska du kontakta oss omgående. 

Har du betalat din kontrollavgift?

Klicka på länken och fyll i ditt OCR-nummer i fältet för att kontrollera om kontrollavgiften är betald.

Vad säger lagen?

Om parkeringsavgift inte har betalats eller något annat parkeringsvillkor inte har följts, tar markägaren i allmänhet ut en kontrollavgift enligt lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering. arrow