Överklaga en kontrollavgift

Har du fått en parkeringsbot som du tycker är felaktigt utfärdad? Då kan du välja att bestrida eller överklaga kontrollavgiften.

Giltiga orsaker för en överklagan

  • Felvänd biljett Biljetten låg åt fel håll men biljettnumret var ändå synligt för parkeringsvakten vid bevakningstillfället. Du måste ha kvar biljetten och kunna visa upp den i efterhand.
  • Akut sjukdom Du själv eller en nära anhörig till dig var akut sjuk. Det här måste du styrka med ett läkarintyg.
  • Stulet fordon Ditt fordon var anmält stulet när överträdelsen hände. Du måste har gjort en polisanmälan och kunna visa upp en kopia på den.
  • Akuta fel Det var akuta fel på fordonet och du kan visa upp att du direkt har gjort något för att flytta undan det.
  • Formella fel Det var fel på skyltningen på platsen eller att det är fel på kontrollavgiften du har fått.

Gör en överklagan

Välj överträdelsepunkt från kontrollavgiften

Betala kontrollavgiften - Bankgiro: 202-7001 Kom ihåg att fylla i OCR-nummer.