Överklaga en kontrollavgift

Har du fått en parkeringsbot som du tycker är felaktigt utfärdad? Då kan du välja att bestrida eller överklaga kontrollavgiften.

Giltiga orsaker för en överklagan

  • Felvänd biljett Biljetten låg åt fel håll men biljettnumret var ändå synligt för parkeringsvakten vid bevakningstillfället. Du måste ha kvar biljetten och kunna visa upp den i efterhand.
  • Akut sjukdom Du själv eller en nära anhörig till dig var akut sjuk. Det här måste du styrka med ett läkarintyg.
  • Stulet fordon Ditt fordon var anmält stulet när överträdelsen hände. Du måste har gjort en polisanmälan och kunna visa upp en kopia på den.
  • Akuta fel Det var akuta fel på fordonet och du kan visa upp att du direkt har gjort något för att flytta undan det.
  • Formella fel Det var fel på skyltningen på platsen eller att det är fel på kontrollavgiften du har fått.
Vill du göra en överklagan?
Överklaga här
Vill du begära ut bilder eller annan information?
Fyll i formulär