Betala en kontrollavgift

Ska du betala en kontrollavgift och vill veta hur du ska gå till väga? Här har vi samlat all information du behöver för att betala dina avgifter både från Sverige och från utlandet.

Viktigt att tänka på vid betalning

Tänk på att kontrollavgiften måste betalas inom åtta (8) dagar från utskriftsdatum. Kom ihåg att uppge OCR-numret som referens. OCR-numret börjar alltid med 707.

Var hittar jag OCR-numret?

  • Är din kontrollavgift handskriven och vit - så hittar du OCR-numret längst ned i högra hörnet på kontrollavgiften.
  • Är din kontrollavgift datautskriven, vit och gul - så hittar du OCR-numret på den översta raden.

Betala en kontrollavgift (parkeringsböter) i Sverige

För att betala din kontrollavgift i Sverige så sätter du in summan på: Bankgiro: 202-7001.

Obs: Glöm inte OCR-numret. 

Betala en kontrollavgift (parkeringsböter) från utlandet

Om du ska betala en kontrollavgift från utlandet så ska du använda följande bankuppgifter: 

Nordea Bank Abp, filial i Sverige
Smålandsgatan 17
SE-105 71 Stockholm
Sweden

Swift/Bic: NDEASESS
Iban: SE98 9500 0099 6034 0849 3082

Obs: Glöm inte OCR-numret. 

 

Vad händer om du inte betalar?

Om du inte betalar din kontrollavgift så får du en påminnelse som ska betalas inom tio (10) dagar från utskriftsdatum.

Om påminnelsen inte betalas överlämnas ärendet till Handels- och Juristinkasso, som skickar ett inkassokrav. Då uppkommer en kostnad på 180 konor.

Om inte heller inkassokravet betalas överlämnas ärendet till Kronofogden för ansökan om betalningsföreläggande. I samband med det får du betala en avgift om 680 kronor.

Är du osäker på om du har betalt din kontrollavgift eller inte?

Klicka på länken och fyll i ditt OCR-nummer i fältet för att kontrollera om kontrollavgiften är betald.