Om kontrollavgifter (parkeringsböter)

De parkeringsregler som finns är till för att vi ska få en så säker och framkomlig miljö som möjligt på våra parkeringsanläggningar. Genom att följa de parkeringsregler som gäller så bidrar du till en bättre trafikmiljö för alla.

Varför har jag fått en kontrollavgift?

Om du har fått en kontrollavgift (parkeringsböter) så beror det på att du inte har uppfyllt de parkeringsvillkor som gäller på platsen där du parkerar.

Det är ägaren till parkeringsanläggningen som utfärdar kontrollavgifter enligt Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering. Ägaren till anläggningen kan också genom avtal ge oss på Aimo Park rätten att kontrollera ett område och utfärda kontrollavgifter. Kontrollavgiften placeras på bilens framruta eller lämnas till föraren.

I vår parkeringsguide kan du läsa mer om olika parkeringsregler. Vill du veta mer om överträdelsepunkternas betydelse så hittar du det här. 

Betala kontrollavgift

Ska du betala en kontrollavgift och vill veta hur du ska gå till väga? Här har vi samlat all information du behöver för att betala dina kontrollavgifter både från Sverige och från utlandet.

Jag vill betala en kontrollavgift

Överklaga kontrollavgift

Har du fått en kontrollavgift som du tycker är felaktigt utfärdad? Då kan du välja att överklaga kontrollavgiften.

Jag vill överklaga en kontrollavgift

Vad säger lagen?

Vad säger Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering? Det hittar du här.

Läs Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering

Är din kontrollavgift betald?

Klicka på länken och fyll i ditt OCR-nummer i fältet för att kontrollera om kontrollavgiften är betald.