parkeringsguiden

Parkera på gatumark och tomtmark


Aimo Park bevakar såväl tomt- som gatumark. I de fall vi bevakar gatumark, sker detta på uppdrag av kommunen.   

 

Gatumark

Parkera på gatumark innebär oftast att du står längs med kommunens gator. Till gatumark räknas:

  • offentlig plats
  • allmän platsmark
  • generellt alla gator och torg. 

 

Datumparkering förekommer på gatumark. Datumparkering reglerar att parkering är förbjuden på gatusida med: 

  • Jämna husnummer under jämt datum.
  • Udda husnummer under udda datum.

 

Tomtmark

Parkerar på tomtmark betyder att du parkerar på exempelvis en fastighetsägares tomtmark eller i en parkeringsanläggning. Till tomtmark räknas:

  • enskild plats
  • privat mark
  • parkeringshus
  • garage
  • generellt avgränsade markparkeringar.

 

Vid infarten till tomtmark är det skyltat med en entreprenörstavla, till exempel: Aimo Park 0771-96 90 00 om det är Aimo Park som bevakar området.
arrow