Vägmärken vid parkering

Här har vi listat några av de vanligaste vägmärken som brukar finnas vid parkering.

Parkeringsskylt.jpg

 

 

 

Parkering 
Om inget annat anges är parkering tillåten i 24 timmar. Ofta är dessa skyltar kompletterade med så kallade tilläggstavlor som anger hur lång tid du får parkera samt mellan vilka klockslag. Grundregeln med 24 timmars parkering i följd gäller endast på helgfria vardagar utom dagar före söndag och helgdag.

Om detta märke används vid en särskilt anordnad parkeringsplats gäller anvisningen hela parkeringsplatsen.

Laddplats
Tavlan anger att endast fordon med möjlighet till extern laddning av elektricitet för fordonets framdrivning får parkera.

 

aimopark100.png

 


Entreprenörstavla
När Aimo Park bevakar ett område måste området vara uppskyltat med vårt firmanamn Aimo Park eller annat namn på den firma/förening som har upplåtit bevakning på sitt område till oss samt ett telefonnummer.

Skyltningen ska återfinnas vid infarten till området eller inom området på den parkering vi bevakar.

Omradesforbud.png

 

 

 

Områdesförbud
Märket anger att ett område börjar med de förbud som anges i märket. När infarten till ett område skyltas med detta vägmärke så gäller parkeringsförbud för ett hela området såvida inga andra vägmärken finns inom området.

Omradesforbud_upphör_.png 

 


Områdesförbud upphör/slut på område

Forbudsmarke_.png

 


Förbudsmärke
Märket anger förbud mot att parkera fordon. Angivelsen gäller på den sida av vägen där märket är uppsatt. 

Tilläggstavlor till parkering (P)

Tavlorna anger avvikelser från det märke som är uppsatt under.

tillaggsskiva_pskiva.png

 


Parkering kräver p-skiva och är tidsbegränsad till två timmar på helgfria vardagar.


tillagg_3timmar.pngParkering är tillåten under 3 timmar, dygnet runt.

Ptillstanderfordras.png
Ett särskilt tillstånd krävs för att få parkera.

tillagg_forhyrda_parkeringsplatser.png

 


Platserna är avsedda för betalande hyresgäster.

Oftast krävs även ett tillstånd.

tillagg_avgift.jpg

 


Avgift ska betalas.

Tavlan anger att avgift ska betalas för parkering enligt den taxa som anges på en parkeringsmätare, biljettautomat eller motsvarande. Övriga villkor för parkering som anges där ska även iakttas.

Besokande.png

 Parkering är endast tillåten för besökande till området.

Är fordonets ägare skriven på adressen där parkeringen finns har bilen inte rätt att parkera på besöksparkeringen. Skylten kan även användas vid kundparkeringar. Om föraren inte är kund eller besökare vid inrättningen vid tillfället är parkering inte tillåten.

tillagg_tider.png

 

 


Tavlan anger när angivelsen på vägmärket gäller.

Svarta eller vita siffror utan parantes avser vardagar utom vardag före söndag och helgdag. Svarta eller vita siffror inom parentes avser vardag före söndag och helgdag. Röda siffror avser söndag och helgdag.

Om angivelsen sträcker sig över midnatt gäller tidsperioden efter midnatt påföljande dag. Anges visst datum eller en viss veckodag gäller regleringen denna dag oavsett om dagen är en vardag, söndag eller helgdag.

Utsträckning

Utstreckning_höger_pil.png

 


Skyltningen informerar om den utsträckning som skyltning avser på en särskilt anordnad parkeringsplats. Tavlorna kan användas fristående för att ange avgränsning av uppställsplatser på ett område, om det vid infarten till området anges att parkering är tillåten.

Utstreckning.png

 


Dubbelriktade pilar, uppsatt vågrätt eller lodrätt, anger att angivelsen gäller på båda sidor av märket. Tavlorna kan användas fristående för att ange avgränsning av uppställningsplatser på ett område, om det vid infarten till området anges att parkering är tillåten.

Utstreckning_pil.jpg

 


Höger- eller vänsterriktad pil visar att angivelsen gäller åt det håll pilen visar.

Uppställning av fordon

Tavlan informerar om hur fordonet skall vara parkerat på platsen. det anger dock inte antalet platser.

Uppstallning.jpgFordonet ska parkeras vid sidan av varandra.

Uppstallning_efter_varandra.png


Fordonet ska parkeras efter varandra på linje.

Uppstallning_parkering_snett.jpg


Fordonet ska parkeras snett åt höger.

Symboltavlor

Symbol_rorelsehindrad.png Symboltavla för rörelsehindrad person.

Symbol_lastbil_.png 


Symboltavla för registrerade tunga lastbilar (över 3,5  ton).


Symbol_personbil_.png 


Symboltavla för registrerad personbil klass 1 och 2.

Symbol_mc_.png 


Symboltavla för tvåhjulig motorcykel utan sidvagn och tvåhjulig moped klass I utan sidvagn.

Symbol_slap_.png 


Symboltavla för registrerat släp.

Mer om olika vägmärken

Vill du läsa mer om olika vägmärken och vad de betyder så hittar du det hos Transportstyrelsen.