Parkera på gatumark och tomtmark

Vi på Aimo Park bevakar både tomt- och gatumark. Men vad är egentligen skillnaden? Här reder vi ut begreppen. 

Om du parkerar på gatumark innebär det i regel att du står längs någon av kommunens gator.

Till gatumark räknas:

  • offentlig plats
  • allmän platsmark
  • generellt alla gator och torg. 


På gatumark brukar ofta datumparkering förekomma. På så vis hålls våra gemensamma gator fria för snöröjning, halkbekämpning och gatusopning under vissa tider och datum på dygnet. I de fall vi bevakar gatumark, sker detta på uppdrag av kommunen.   

Vid datumparkering är parkering förbjuden på gatusida med:

  • Jämna husnummer under jämt datum.
  • Udda husnummer under udda datum.

Om du parkerar på tomtmark betyder det att du parkerar på exempelvis en fastighetsägares tomtmark eller i en parkeringsanläggning. 

Till tomtmark räknas:

  • enskild plats
  • privat mark
  • parkeringshus
  • garage
  • generellt avgränsade markparkeringar.

Vid infarten till tomtmark är det skyltat med en entreprenörstavla, till exempel: Aimo Park 0771-96 90 00 om det är Aimo Park som bevakar området.