Parkeringstillstånd

Vill du veta vilka olika typer av parkeringstillstånd du kan välja på i de anläggningar du är intresserad av? Här guidar vi dig genom de vanligaste parkeringstillstånden och vem du ska kontakta för att få reda på mer.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Har du ett funktionshinder och behöver ett särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade? Då ska du ansöka om tillstånd i den kommun du är mantalsskriven i. Kommunen utreder behovet och lämnar besked om de beviljar tillståndet eller inte. 

I våra parkeringsanläggningar kan du sedan parkera i de parkeringsrutor som har en skylt för rörelsehindrade. Tänk på att om det finns en avgiftsskylt under skylten för rörelsehindrad måste du även betala parkeringsavgift.
 
Om de särskilt anordnade platserna för rörelsehindrade är upptagna och du väljer att parkera ditt fordon på en annan parkeringsplats måste du följa de regler som gäller för den platsen. Mer information om tillstånd för rörelsehindrade hittar du på Transportsstyrelsens hemsida.


Parkeringstillstånd för privatpersoner

Vill du abonnera på ett parkeringstillstånd som du betalar löpande? Vi erbjuder många olika parkeringsabonnemang i de anläggningar som vi bevakar. Läs mer om våra olika parkeringsabonnemang här. 

 

Parkeringstillstånd för samarbetspartners

Är du vår nästa samarbetspartner och vill läsa mer om våra olika parkeringstillstånd? Här hittar du samlad information om alla våra olika parkeringstillstånd i PDF-form så att du kan ladda hem och läsa i lugn och ro. 

Ladda ner och läs mer om parkeringstillstånd Stockholm (PDF)

Ladda ner och läs mer om parkeringstillstånd övriga Sverige (PDF)

Ladda ner och läs om tillfälliga parkeringstillstånd (PDF)

Beställa parkeringstillstånd

Om du redan vet vilket parkeringstillstånd du vill ha så kan du beställa direkt via något av nedan formulär:

Jag vill beställa parkeringstillstånd för Stockholm (Formulär)

Beställning - parkeringstillstånd - övriga Sverige (Formulär)

Beställning tillfälliga parkeringstillstånd (Formulär)

Parkeringstillstånd som inte gäller hos oss

I de parkeringsanläggningar som bevakas av oss på Aimo Park gäller i regel inte olika kommunala parkeringstillstånd. Några exempel på kommunala tillstånd är miljötillstånd, nyttotillstånd och Stockholmskortet (turistkortet). 


Undantag från regeln är tillstånd för rörelsehindrade. Dessa gäller även på Aimo Parks parkeringar där det framgår av skyltningen.