Parkera med p-skiva

På vissa parkeringar är det skyltat att parkering får ske avgiftsfritt med p-skiva. P-skivor finns att köpa på de flesta bensinstationer och affärer och ska placeras väl synligt i bilens framruta. 

Det finns både digitala p-skivor och manuella p-skivor att välja på när du ska köpa en p-skiva. En digital p-skiva ställer in tiden automatiskt. En manuell p-skiva ställer du själv in. Om du förväntas använda en parkeringsskiva när du parkerar så måste det vara angivet på en tilläggsskylt som visar den avgiftsfria parkeringstidens totala längd. 

tillaggsskiva_pskiva.png


På ovanstående tilläggsskylt står det att fri parkering är tillåten i upp till två timmar mellan 8-17 med parkeringsskiva. Övrig tid gäller fri parkering utan p-skiva. 

Så ställer du in parkeringsskivan

  • Markera ankomsttiden och avrunda till närmaste följande hel- eller halvtimme.
  • Om ankomst sker före tidsbegränsningen som är angiven på parkeringsskylten, ställ in p-skivan på det klockslag som begränsningen börjar. 
  • Tänk på att p-skivans inställning på fordonets ankomsttid inte får ändras under pågående parkering inom tidsbegränsningen.
  • P-skivan ska alltid placeras innanför framrutan och vara fullt läsbar utifrån. 
  • Endast en p-skiva får användas vid samma parkeringstillfälle.

Mer om våra vanligaste vägmärken

Vill du veta mer om våra vanligaste vägmärken? Här har vi listat olika vägmärken som brukar finnas vid parkering.