Parkeringsguiden

BetalautomaterI de allra flesta fall skriver betalautomaten ut en biljett som du placerar i fordonets framruta. Vissa betalautomater är biljettlösa, då registrerar du din parkering enligt anvisningarna på respektive betalautomat.

   

När du får en parkeringsbiljett gäller följande:

 • Placera parkeringsbiljetten som visar att du har betalt fullt
  synlig innanför framrutan. 
 • Kontrollera att parkeringsbiljetten ligger kvar innan du lämnar 
  bilen. Dörrdraget kan medföra att parkeringsbiljetten blåser ner.
 • Parkeringsbiljetten är en värdehandling som kan skadas av 
  yttre åverkan. Vid skada eller förlust ersätts du inte för den kostnad detta kan medföra. 

 

Tänk alltid på att:

 • Betala i rätt betalautomat. Våra betalautomater är alltid märkta med Aimo Park.
 • Betala rätt taxa. 
 • Uppfylla övriga regler som gäller på parkeringen. 

 

På parkeringar med betalautomater kan du betala på följande sätt:

 • Förskottsbetalning -  du betalar vid ankomst för den tid du önskar parkera. 

 • Efterskottsbetalning - du checkar in med ett betalkort vid ankomst, och checkar ut och betalar med samma betalkort när du lämnar parkeringen. 

Har du problem med en betalautomat, ring till oss på Aimo Park. Telefonnummer till Felanmälan finns angivet på betalautomaten och vi finns tillgängliga dygnet runt. Läs mer om kortbetalning med chip.

 

Förskottsbetalning 

Nästan alla Aimo Parks parkeringar accepterar betalkort. På betalautomaten ser du vilken taxa som gäller. Om det finns flera taxakategorier, till exempel alternativ taxa för boende, byter du taxa med knappen.

Observera att du kan behöva ett giltigt tillstånd väl synligt i bilens framruta för att vara berättigad alternativ taxa.  

 1. För in ditt betalkort i kortläsaren. Vänligen notera att betalkortet ska sitta kvar under hela köpet.
 2. Använd värdeknapparna för att betala för önskad parkeringstid.
 3. Kontrollera i displayen att det blir rätt. Om något blir fel kan du avbryta köpet och försöka igen. 
 4. Tryck på parkeringsbiljettknappen, parkeringsbiljettautomaten skriver ut en parkeringsbiljett. 
 5. Placera parkeringsbiljetten fullt synlig innanför framrutan. 

 

Efterskottsbetalning

På en del parkeringar kan du betala i efterskott med betalkort. Fördelen med detta är att du bara betalar för den tiden du parkerar. För att parkera och betala i efterskott för din parkering gör du följande:

 • Checka in med ditt betalkort i betalautomaten när du startar din parkering.
 • Checka ut och betala för din parkering i samma betalautomat och med samma betalkort när du avslutar den.

Taxan som gäller för parkeringen finns angiven på betalautomaten. Det betalkort du använder debiteras mellan den tid som går från det att du checkat in och till dess du checkat ut. Observera att om du parkerat där olika tidsintervaller tillämpas betalar du för varje påbörjad tidsintervall. 

Checka in med ditt betalkort vid ankomst:

1. För in ditt betalkort i kortläsaren. Vänligen notera att betalkort med chip ska sitta kvar under hela incheckningen. 
2. Följ instruktionerna på betalautomaten. 
3. Betalautomaten skriver ut en parkeringsbiljett. 
4. Placera parkeringsbiljetten fullt synlig innanför framrutan. 

Checka ut och betala för parkeringen: 

1. För in samma betalkort i den betalautomat som du använt vid incheckningen i kortläsaren. Vänligen notera att betalkort med chip ska sitta kvar under hela utcheckningen. 
2. Betalautomaten skriver ut ett utcheckningskvitto. 

 

Betalautomater med digitala biljetter

I vissa parkeringsanläggningar har Aimo Park betalautomater med digitala biljetter. I dessa fall framgår det tydligt på betalautomaten. Betalningssätten varierar, följ instruktionerna på respektive betalautomat. Generellt gäller att du anger ditt registreringsnummer i betalautomaten och ditt köp registreras då digitalt. Ingen parkeringsbiljett skrivs ut. Våra parkeringsvakter ser i deras PDA (handdator) att du har betalat samt hur länge du får stå parkerad. När det finns maxtid angiven på parkeringen, tar betalautomaten endast betalning upp till maxtiden.

 

Betala kontant

På många parkeringsanläggningar kan du betala för din parkering med kontanter. På betalautomaten ser du vilken taxa som gäller. Om det finns flera taxakategorier, till exempel alternativ taxa för boende, byter du taxa med knappen innan du lägger i mynten. Observera att du kan behöva ett giltigt tillstånd väl synligt i bilens framruta för att vara berättigad alternativ taxa. 

 1. Lägg i mynt tills du uppnår den parkeringstid du önskar. 
 2. Kontrollera i displayen att det står rätt parkeringstid innan du trycker på parkeringsbiljettknappen. 
 3. Om något blir fel kan du avbryta köpet och försöka igen.Reserverat (preliminärt/skyddat) belopp vid efterskottsbetalning 

I samband med incheckning i en betalautomat utförs en auktorisationskontroll. Aimo Park kontrollerar att betalkortet inte är spärrat eller stulet samt att det finns täckning för köpet. Auktorisationen innebär att Aimo Park reserverar ett belopp för köpet. Beloppet beror på vilken parkering du parkerar på samt vilken taxa som gäller för den. På ett fåtal parkeringsanläggningar registreras ett belopp för varje påbörjat dygn om din bil står parkerad i flera dagar. Beloppen varierar beroende på taxan samt när på dygnet du först registrerade parkeringen. 

Ett reserverat (preliminärt/skyddat) belopp finns hos banken och kommer inte Aimo Park tillgodo. Det är banken som ansvarar för att släppa beloppet i samband med att kontot debiteras. Det tar vanligtvis tre till fem bankdagar. När du betalar för parkeringen kontaktar betalautomaten banken och meddelar vilket belopp som ska dras från kontot. Tidigare reserverat (preliminärt/skyddat) belopp släpps och beloppet som är angivet på utcheckningskvittot debiteras från ditt konto. 
Checka ut

• Kom ihåg att checka ut och betala innan du lämnar parkeringen, så att du inte betalar för mer än den tid du har parkerat. 

• Om du glömmer att checka ut blir du automatiskt utcheckad på den tid som framgår på parkeringsbiljetten.

• Har du glömt att checka ut, fyll i formuläret Utcheckning.


Vid betalning

• Vänta tills föregående köp avslutas innan du för in ditt betalkort. 

• Avbryt aldrig ett pågående köp i tron om att betalautomaten har hängt sig, såvida inte processen har överstigit tre minuter. Betalautomaten måste återställa ursprungsläget för att utföra ett nytt köp. 

• Låt betalkortet sitta kvar i kortläsaren under hela köpet. Dra ut det när du uppmanas till det i displayen. 

arrow