Aimo Parks betalautomater

Hur du ska betala för din parkering beror på vilken betalautomat som finns vid parkeringsplatsen. Här guidar vi dig genom våra automater och vad du ska tänka på vid in- och utcheckning.  

Betala digitalt

I de flesta av våra parkeringsanläggningar har Aimo Park betalautomater med digitala biljetter. I dessa fall framgår det tydligt på betalautomaten. Eftersom ditt köp registreras digitalt så skrivs ingen parkeringsbiljett ut. Istället ser våra parkeringsvakter på deras PDA (handdator) att du har betalat samt hur länge du får stå parkerad. När det finns maxtid angiven på parkeringen, tar betalautomaten endast betalning upp till maxtiden.

Notera att våra digitala betalningsätt kan variera. Se därför alltid till att följa instruktionerna på respektive betalautomat.
 

Betala kontant för din parkering

På några av våra parkeringsanläggningar kan du betala för din parkering med kontanter. På betalautomaten ser du vilken taxa som gäller. Om det finns flera taxakategorier, till exempel alternativ taxa för boende, byter du taxa med knappen innan du lägger i mynten. Observera att du kan behöva ett giltigt tillstånd väl synligt i bilens framruta för att vara berättigad alternativ taxa. 

 1. Lägg i mynt tills du uppnår den parkeringstid du önskar. 
 2. Kontrollera i displayen att det står rätt parkeringstid innan du trycker på parkeringsbiljettknappen. 
 3. Om något blir fel kan du avbryta köpet och försöka igen.

Förskott- och efterskottsbetalning

På parkeringar med betalautomater kan du betala på följande sätt:

 • Förskottsbetalning: Du betalar vid ankomst för den tid du önskar parkera. 

 • Efterskottsbetalning: Du checkar in med ett betalkort vid ankomst. Sedan checkar du ut och betalar med samma betalkort när du lämnar parkeringen. 

Har du problem med en betalautomat så är det bara att ringa till oss. Telefonnummer till Servicecenter finns angivet på betalautomaten och vi finns tillgängliga dygnet runt. 

Så gör du vid förskottsbetalning

Nästan alla Aimo Parks parkeringar accepterar betalkort. På betalautomaten ser du vilken taxa som gäller. Om det finns flera taxakategorier, till exempel alternativ taxa för boende, byter du taxa med knappen.

Observera att du kan behöva ett giltigt tillstånd väl synligt i bilens framruta för att vara berättigad alternativ taxa.  

Så gör du:

 1. För in ditt betalkort i kortläsaren och följ instruktionen på automaten. Notera att betalkort med chip ska sitta kvar under hela incheckningen. 
 2. Använd värdeknapparna för att betala för önskad parkeringstid.
 3. Kontrollera i displayen att det blir rätt. Om något blir fel kan du avbryta köpet och försöka igen. 
 4. Tryck på biljettknappen, automaten skriver ut en parkeringsbiljett. 
 5. Placera parkeringsbiljetten fullt synlig innanför framrutan. 

Att tänka på vid betalning med kort

• Vänta tills föregående köp avslutas innan du för in ditt betalkort. 

• Avbryt aldrig ett pågående köp i tron om att betalautomaten har hängt sig, såvida inte processen har överstigit tre minuter. Betalautomaten måste återställa ursprungsläget för att utföra ett nytt köp. 

• Låt betalkortet sitta kvar i kortläsaren under hela köpet. Dra ut det när du uppmanas till det i displayen. 

Placera biljetten väl synligt i fordonets framruta

I de flesta fall skriver betalautomaten ut en biljett som du placerar i fordonets framruta. När betalautomater är biljettlös så registrerar du istället din parkering enligt anvisningarna på respektive betalautomat.

Kontrollera alltid att din parkeringsbiljett ligger kvar innan du lämnar bilen, så att tillexempel inte dörrdraget gör så att parkeringsbiljetten blåser ner. Kom ihåg att det är du som är ansvarig för din biljett. Vid skada eller förlust av biljetten ersätts du inte för den kostnad det kan medföra.

Så gör du vid efterskottsbetalning

På en del parkeringar kan du betala i efterskott med betalkort. Fördelen med efterskottsbetalningen är att du bara betalar för den tid du faktiskt parkerar. Taxan som gäller för parkeringen står på betalautomaten. Det betalkort du använder debiteras mellan den tid som går från det att du checkat in och till dess du checkat ut. Observera att om du parkerat där olika tidsintervaller tillämpas betalar du för varje påbörjad tidsintervall. 

Checka in med ditt betalkort vid ankomst

 1. För in ditt betalkort i kortläsaren. Vänligen notera att betalkort med chip ska sitta kvar under hela incheckningen. 
 2. Följ instruktionerna på betalautomaten. 
 3. Betalautomaten skriver ut en parkeringsbiljett. 
 4. Placera parkeringsbiljetten fullt synlig innanför framrutan. 

Checka ut och betala för din parkering

1. För in samma betalkort i den betalautomat som du använt vid incheckningen i kortläsaren. Vänligen notera att betalkort med chip ska sitta kvar under hela utcheckningen. 

2. Betalautomaten skriver ut ett utcheckningskvitto. 

Kom ihåg vid utcheckning

• Kom ihåg att checka ut och betala innan du lämnar parkeringen, så att du inte betalar för mer än den tid du har parkerat. 

• Om du glömmer att checka ut blir du automatiskt utcheckad på den tid som framgår på parkeringsbiljetten.

• Har du glömt att checka ut, fyll i formuläret Utcheckning.

Reserverat belopp vid efterskottsbetalning

I samband med incheckning i en betalautomat utförs en auktorisationskontroll. Aimo Park kontrollerar att betalkortet inte är spärrat eller stulet samt att det finns täckning för köpet.

Vilket belopp det blir beror på vilken parkering du parkerar på samt vilken taxa som gäller för den. På ett fåtal parkeringsanläggningar registreras ett belopp för varje påbörjat dygn om din bil står parkerad i flera dagar. Beloppen varierar beroende på taxan samt när på dygnet du först registrerade parkeringen. 

Ett reserverat (preliminärt/skyddat) belopp finns hos banken och kommer inte Aimo Park tillgodo. Det är banken som ansvarar för att släppa beloppet i samband med att kontot debiteras. Det tar vanligtvis tre till fem bankdagar. När du betalar för parkeringen kontaktar betalautomaten banken och meddelar vilket belopp som ska dras från kontot. Tidigare reserverat (preliminärt/skyddat) belopp släpps och beloppet som är angivet på utcheckningskvittot debiteras från ditt konto. 

 

Vi är många som jobbar med att stötta dig på bästa sätt.
Våra olika avdelningar