om Aimo Park

Myter om parkering


Det finns många myter om parkering och parkeringsbevakning. Dessa är några som vi på Aimo Park möter. Kan vi utmana dina fördomar? 
Aimo Parks parkeringsvakter får provision 
Aimo Park följer de lönenivåer som är angivna i kollektivavtalet. Det finns inga former av rörliga eller prestationsbaserade ersättningar för våra parkeringsvakter. 
 

Aimo Parks parkeringsvakter vill inte synas

Effektiv bevakning går hand i hand med att vara synlig på parkeringsytorna. Det är en förutsättning för att få alla som parkerar hos oss att respektera gällande parkeringsbestämmelser.

Vår målsättning är att:

 • Alla kunder ska följa de regler som gäller på våra parkeringar.
 • Betala den avgift det kostar att nyttja parkeringsplatsen. 

Våra tjänstefordon är därför försedda med Aimo Parks logotyp. Dessutom framgår det tydligt av parkeringsvakternas uniform, som är godkänd av Länsstyrelsen, att vi bedriver parkeringsbevakning.Aimo Park äger och bestämmer över alla våra parkeringar och villkoren för dessa
Aimo Park är Sveriges största hyresgäst av parkeringsanläggningar. Vi arbetar alltid på uppdrag av en fastighetsägare, bostadsrättsförening, kommun eller landsting och samarbetar alltid med våra uppdragsgivare. Det är kundernas efterfrågan och behov som ligger till grund för de parkeringstaxor och villkor som gäller. 

 
Aimo Park utfärdar medvetet felaktiga kontrollavgifter
Aimo Park har många kvalitetssäkringssteg för att undvika att felaktiga kontrollavgifter utfärdas. Vi ser parkeringsbevakning som en viktig uppgift -  den kräver noggrannhet och korrekthet. När vi bevakar en yta ombesörjer vi att regler och villkor följs. Därmed skapas förutsättningarna som krävs för en problemfri parkering. 


För att kvalitetssäkra bevakningsarbetet arbetar Aimo Park med följande rutiner:

 • Vi skyltar våra parkeringsområden tydligt enligt Vägmärkesförordningen.
 • Våra parkeringsvakter är utbildade enligt Svenska Parkeringsföreningens utbildningsprogram. 
 • Kontrollavgifter utfärdas med en så kallad PDA (handdator). Handdatorn genomför kontroller innan en kontrollavgift kan utfärdas. Ett exempel är att parkeringsvakten måste ange både fordonets registreringsnummer och fabrikat. Därefter genomför handdatorn en kontroll mot bilregistret för att säkerställa att denna information är korrekt.
 • En kontrollavgift kan aldrig utfärdas innan den aktuella bevakningstiden har passerat.
 • Kontrollavgifterna fotodokumenteras i de allra flesta fall. Foton tas från olika vinklar för att undvika tveksamheter kring utfärdandet.

Om du trots kvalitetssäkringsprocessen skulle uppleva att en kontrollavgift är felaktigt utfärdad har du möjlighet att överklaga kontrollavgiften till vår Överklagningsenhet. Avdelningen i fråga granskar ditt ärende och bedömer din överklagan. Du kan också få hjälp och information gällande olika parkeringsregler och på så vis undvika att få en kontrollavgift i framtiden. Under tiden som vår Överklagningsenhet utreder ärendet behöver du inte betala kontrollavgiften. 

 

Parkering bör vara kostnadsfri

Kostnadsfri parkering existerar inte - någon betalar alltid för den parkering som samhället erbjuder. 
 
I de fall kostnadsfri parkering gäller har Sveriges skattebetalare eller fastighetsägare betalat för driften och underhållet av den aktuella ytan. När det gäller reglerad och avgiftsbelagd parkering betalar de som har behov av parkeringsytan för den tid de önskar parkera. 

Efterfrågan, läget och parkeringens kvalitet  styr avgiftsnivån.  Besökare tar själva ställning till vilket läge och service de är villiga att betala för. 

Avgiftsbelagd parkering är rättvis. Du betalar för den parkering som du behöver. De som inte äger en bil slipper då betala för parkering som de inte nyttjar.

 

 
Parkeringsbevakning behövs inte i samhället

 

Om parkeringsbevakning inte existerade skulle trafiksituationen se helt annorlunda ut:

 • Felparkerade bilar skulle hindra framkomligheten.
 • Utryckningsfordon riskerar att bli blockerade.
 • Bilar blir inparkerade.
 • Hyrda parkeringsplatser ockuperas.

 

Bakom varje bevakningsuppdrag som Aimo Park anlitas för finns en uppdragsgivare som vill ha ordning och reda. Aimo Park ser till att:

 • Bilar inte står på körbanan eller cykelfälten.
 • Utryckningsfordon kan ta sig fram.
 • Reserverade platser på fastighetsägarens mark nyttjas korrekt. 
 • Hyrda parkeringsplatser reserveras åt befintliga kunder.

 

Privat parkering är oskäligt dyrt
Parkeringskostnaden styrs av efterfrågan. Det kostar mer att parkera i attraktiva lägen och mindre där efterfrågan inte är lika stor. 

För Aimo Park är det viktigt att erbjuda parkering i så attraktiva lägen som möjligt, vilket även påverkar hyrorna av parkeringsplatser. För den som vill spara pengar finns alternativet att infartsparkera vid mindre attraktiva lägen. 

Utöver hyreskostnaden tillhandahåller Aimo Park många olika tjänster för våra parkeringsanläggningar: 

 • Regelbunden städning, snöröjning, sandning och allmänt underhåll. 
 • Väl fungerande belysning.
 • Bevakningskameror på många av våra parkeringsanläggningar.
 • Bemannad Kundservice. 
 • Säkerhetsbevakning.

Detta ingår i det vi kallar kvalitet. Det försäkrar att du är trygg när du parkerar hos oss.

 

Aimo Park bogserar bort bilar
Aimo Park bogserar aldrig bort ett fordon – detta utförs endast av kommunen. Vi kan dock be kommunen att bogsera bort ett fordon som står trafikfarligt eller på reserverad plats.

 


Aimo Park har ingen viktig funktion i samhället

Parkering är en avgörande faktor för hur bekvämt du kan lämna din bil. Aimo Park ser till att parkeringsupplevelsen så bra som möjligt. Våra parkerande kunder har flexibla avtalsvillkor och olika parkeringsabonnemang som passar de flesta behov.

 

Aimo Park försäkrar kvalitet genom att:

 • Tillhandahålla rena och säkra parkeringsanläggningar, då du som kund förvarar en dyrbar ägodel hos oss.
 • Bevaka våra parkeringsanläggningar så att regler och bestämmelser följs. Bland annat assisterar vi dig om någon skulle parkera på din reserverade plats.
 • Hålla vägarna och körbanorna fria på våra parkeringsytor, så att utryckningsfordon snabbt kan komma fram vid olyckor. 
 • Hjälpa våra kunder att tyda parkeringsregler och har alltid uppdaterad information om nya vägmärken.
 • En särskild avdelning dit du som kund kan överklaga en kontrollavgift om du anser att vi har agerat fel. Ärendet ses då över en extra gång av personal som har specialutbildning inom området som rör parkeringsregler och skyltning.
 • Ha bevakningspersonal som är aldrig anonym. I våra märkta bilar och uniformer syns vi, något som ibland kan räcka för att hålla ordning på en parkering. Vår personal besvarar på frågor om gällande regler.
 • Hjälpa uppdragsgivare (fastighetsägare och markägare) att sköta parkeringen och skapa mervärde i form av en problemfri parkeringsmiljö. 
 • Sköta uthyrning och tillståndshantering för många bostadsrättsföreningar och andra uppdragsgivare. 


arrow