Myter om parkering

Det finns många myter och fördomar om parkering och parkeringsbevakning. Här har vi listat några som vi brukar möta. Kan vi utmana dina?

Våra parkeringsvakter får provision

Det finns inga former av rörliga eller prestationsbaserade ersättningar för våra parkeringsvakter. Vi följer de lönenivåer som är angivna i kollektivavtalet.  

Våra parkeringsvakter vill inte synas

Effektiv bevakning går hand i hand med att vara synlig på parkeringsytorna. Vi måste synas för att alla som parkerar hos oss ska respektera gällande parkeringsbestämmelser. Våra tjänstefordon är därför försedda med Aimo Parks logotyp. Dessutom framgår det tydligt av parkeringsvakternas uniform, som är godkänd av Länsstyrelsen, att vi bedriver parkeringsbevakning.

Parkeringsvakter

Parkering borde vara kostnadsfri

Det är alltid någon som betalar för den parkering som samhället erbjuder. I de fall kostnadsfri parkering gäller har Sveriges skattebetalare eller fastighetsägare betalat för driften och underhållet av den aktuella ytan. När det gäller reglerad och avgiftsbelagd parkering betalar de som har behov av parkeringsytan för den tid de önskar parkera. Efterfrågan, läget och parkeringens kvalitet styr avgiftsnivån.  Besökare tar själva ställning till vilket läge och service de är villiga att betala för. 


Avgiftsbelagd parkering är rättvist. Du betalar för den parkering som du behöver. De som inte äger en bil slipper då betala för parkering som de inte nyttjar. 

Aimo Park äger och sätter villkoren för alla sina parkeringar

Vi är Sveriges största hyresgäst av parkeringsanläggningar. Vi arbetar därför alltid på uppdrag av en fastighetsägare, bostadsrättsförening, kommun eller landsting. Det är kundernas efterfrågan och behov som ligger till grund för de parkeringstaxor och villkor som gäller. 

Vi utfärdar medvetet felaktiga kontrollavgifter

Vi vet att parkeringsbevakning kräver noggrannhet och korrekthet. Därför har vi många kvalitetssäkringssteg för att undvika att felaktiga kontrollavgifter utfärdas. 

Om du trots kvalitetssäkringsprocessen upplever att en kontrollavgift är fel har du möjlighet att överklaga avgiften till vår överklagningsenhet. Enheten granskar sedan ditt ärende och bedömer din överklagan. Du kan också få hjälp och information gällande olika parkeringsregler och på så vis undvika att få en kontrollavgift i framtiden. Under tiden som vår överklagningsenhet utreder ärendet behöver du inte betala kontrollavgiften. 

Parkeringsbevakning behövs inte i samhället

Om parkeringsbevakning inte existerade skulle trafiksituationen se helt annorlunda ut. Felparkerade bilar skulle hindra framkomligheten, uttryckningsfordon riskera att bli blockerade, hyrda parkeringsplatser skulle ockuperas och bilar bli inparkerade. 

Vår uppgift är helt enkelt att se till att din parkeringsupplevelsen blir så bra som möjligt. Därför erbjuder vi flexibla avtalsvillkor och olika parkeringsabonnemang som passar de flesta behov.

Vi bogserar bort bilar

Vi på Aimo Park bogserar aldrig bort ett fordon – det utförs endast av kommunen. Däremot kan vi be kommunen att bogsera bort ett fordon som står trafikfarligt eller som bryter mot gällande parkeringsregler.

Privat parkering är alldeles för dyrt

Parkeringskostnaden styrs av efterfrågan. Det kostar mer att parkera i attraktiva lägen och mindre där efterfrågan inte är lika stor. För oss är det viktigt att erbjuda parkering i så attraktiva lägen som möjligt, vilket även påverkar hyrorna av parkeringsplatser. För den som vill spara pengar finns alternativet att parkera vid mindre attraktiva lägen. Dessutom tillhandahåller vi även många andra olika tjänster för våra parkeringsanläggningar. 

parkeringsvkat_kollega

 

Så här jobbar vi på riktigt

Vår målsättning är att alla ska följa de regler som gäller på våra parkeringar, samt betala den avgift det kostar att nyttja parkeringsplatsen. På så sätt sätter vi grundförutsättningarna för en tillgänglig och problemfri parkering. 

Vi arbetar enligt följande rutiner:

 • Vi skyltar våra parkeringsområden tydligt enligt Vägmärkesförordningen.
 • Våra parkeringsvakter är utbildade enligt Svenska Parkeringsföreningens utbildningsprogram.
 • Kontrollavgifter utfärdas med en så kallad PDA (handdator). Handdatorn genomför kontroller innan en kontrollavgift kan utfärdas. Ett exempel är att parkeringsvakten måste ange både fordonets registreringsnummer och fabrikat. Därefter genomför handdatorn en kontroll mot bilregistret för att säkerställa att denna information är korrekt.
 • En kontrollavgift kan aldrig utfärdas innan den aktuella bevakningstiden har passerat.
 • Kontrollavgifterna fotodokumenteras i de allra flesta fall. Foton tas från olika vinklar för att undvika tveksamheter kring utfärdandet.

Andra tjänster vi utför är:

 • Regelbunden städning, snöröjning, sandning och allmänt underhåll.
 • Att alla parkeringsytor har fungerande belysning.
 • Bevakningskameror på många av våra parkeringsanläggningar.
 • Bemannad Kundservice.
 • Säkerhetsbevakning.

Detta ingår i det vi kallar kvalitet. Det försäkrar att du är trygg när du parkerar hos oss.

Vi försäkrar kvalitet genom att:

 • Tillhandahålla rena och säkra parkeringsanläggningar, då du som kund förvarar en dyrbar ägodel hos oss.
 • Bevaka våra parkeringsanläggningar så att regler och bestämmelser följs. Bland annat assisterar vi dig om någon skulle parkera på din reserverade plats.
 • Hålla vägarna och körbanorna fria på våra parkeringsytor, så att utryckningsfordon snabbt kan komma fram vid olyckor.
 • Hjälpa våra kunder att tyda parkeringsregler och har alltid uppdaterad information om nya vägmärken.
 • Tillhandahålla en särskild avdelning dit du som kund kan överklaga en kontrollavgift om du anser att vi har agerat fel. Ärendet ses då över en extra gång av personal som har specialutbildning inom området som rör parkeringsregler och skyltning.
 • Ha bevakningspersonal som är aldrig anonym. I våra märkta bilar och uniformer syns vi, något som ibland kan räcka för att hålla ordning på en parkering. Vår personal besvarar på frågor om gällande regler.
 • Hjälpa uppdragsgivare (fastighetsägare och markägare) att sköta parkeringen och skapa mervärde i form av en problemfri parkeringsmiljö.
 • Sköta uthyrning och tillståndshantering för många bostadsrättsföreningar och andra uppdragsgivare.