Kontrollavgift

Överklaga en kontrollavgift som även kallas p-botÖverklagan kan ske skriftligen via vårt webbformulär. Där kan du även bifoga eventuella handlingar som du vill åberopa.

Klicka här för att överklaga din kontrollavgift

 

Följande uppgifter måste finnas med i en överklagan:

  • OCR-nummer
  • Fordonets registreringsnummer
  • Namn på dig som överklagar
  • Skriftlig motivering till överklagan. 

 


arrow