Stena Fastighetsägare utvidgar sitt hållbara utbud med bilpool

Vi är glada över att få presentera bildelningstjänsten Aimo Share på Stena Fastigheters område Ekebäckshöjd i Göteborg.

Målet är att tillsammans bidra til en grönare framtid genom att erbjuda hållbara lösningar för transport. Bildelning, och särskilt med elbilar, är en miljövänlig lösning som bidrar till att minska antalet bilar på vägarna och därmed även utsläppen av koldioxid. Genom att dela på bilar kan vi också frigöra mer plats i städerna och minska behovet av parkeringar.

Genom att nyttja en bilpool betalar man endast för den tid man använder bilen och sparar därmed pengar i jämförelse med att äga en egen bil.

Vi riktar därför ett stort tack till Stena Fastighetsägare för förtroendet att utvidga ert hållbara mobilietetserbjudande med en ny Aimo Share bilpool.

Framöver hoppas vi kunna erbjuda fler bilpooler till fler fastighetsägare som ger ett miljövänligt mervärde för fastighetsägarnas hyresgäster och personal.

Läs fler nyheter

Undrar du vad mer som händer hos oss? Kika bland våra nyheter för den senaste informationen och berättelser från vår värld.