Parkera med bomsystem

Ett bomsystem gör en parkering säkrare då bommarna håller obehöriga utanför. I samtliga bomsystem kan du betala med betalkort och i vissa kan du även betala med kontanter.

Betala med betalkort vid bomsystem

Så gör du vid ankomst:

  • För in betalkortet vid infartsbommen. I samband med det registreras din infartstid och bommen öppnas. 

Så gör du när du ska åka:

  • Åk direkt till utfarten och betala vid utfartsbommen. För in samma betalkort som vid infarten. Det aktuella beloppet visas på skärmen.
  • Tryck på den stora knappen som blinkar för kvitto. Du debiteras för den tid du har parkerat.

Observera att om du parkerat där 20- och 30-minutersintervaller betalar du för varje påbörjad intervall.

Betala med kontanter vid bomsystem

På ett fåtal av Aimo Parks parkeringar med bomsystem kan du betala med kontanter.

Så gör du vid ankomst: 

  • Tryck på den stora blinkande knappen vid infart för att få en biljett. Bommen öppnas. Kör in och parkera bilen. Ta med dig biljetten när du lämnar garaget. Du behöver den för att komma in i garaget igen. 

Så gör du när du ska åka: 

  • Uppsök betalautomat när du vill avsluta din parkering. För in biljetten i betalautomaten. Avgiften visas på skärmen.
  • Betala med mynt eller sedlar. Det står angivet på betalautomaten vilka mynt och sedlar som accepteras.
  • När avgiften är betald får du tillbaka biljetten. Spara biljetten och kör bilen till utfartsbommen.
  • För in biljetten för att öppna bommen.

Så gör du för att komma in i anläggningen som gående

Många av våra bomsystem finns i garage som är låsta för att öka säkerheten. Genom att följa instruktionerna som finns vid gångdörren så kan du som har parkerat i anläggningen komma in som gående.

Aimo Park Access — för enklare parkering

Aimo Park Access är vår parkeringstjänst för anläggningar med automatiska bomsystem. Vill du veta mer om hur Aimo Park Access fungerar så hittar du det här.