Miljözon 3 införs i Stockholm city – så påverkar det dig

Från och med den 31 december förbjuds diesel- och bensindrivna bilar i delar av Stockholms innerstad. Det berörda området ligger innanför Kungsgatan, Birger Jarlsgatan, Hamngatan och Sveavägen och kommer från årsskiftet att klassas som miljözon 3.

Bild av miljözon 3 i stockholm

I och med beslutet blir Stockholm först i världen med att förbjuda bensin- och dieseldrivna fordon från delar av innerstadsmiljö. Miljözon 3 räknas som den strängaste begränsningen och innefattar även laddhybrider.

– Jag tror inte att det är så många som har förstått att förbudet även inberäknar laddhybrider, säger Charlotte Ressel, Affärsområdeschef Stockholm Garage. Av våra kunder så är det primärt de som parkerar i Oxtorget som berörs och de hänvisar vi nu till Hötorgsgaraget som ligger strax utanför zonen.


Så påverkas du som bilist

Utöver området innanför Kungsgatan, Birger Jarlsgatan, Hamngatan och Sveavägen så gäller zonen även Klaratunnelns in- och utfart vid Mäster Samuelsgatan. Som bilist blir det därför lite extra viktigt att planera din körning om du inte kör ett tillåtet fordon i city.

Tillåtna personbilar i miljözon 3
• Rena elfordon.
• Gasfordon med utsläppsklass Euro 6.
• Bränslecellsfordon.

Otillåtna personbilar i miljözon 3
• Bensin- och dieseldrivna fordon.
• Laddhybrider.

Fordon som bland annat väghållningsfordon, utryckningsfordon, moped och motorcyklar är undantagna från regeln. På Stockholm stads hemsida kan du läsa mer om vilka fordon som är undantas kraven på miljönzon 3. 

En attraktivare innerstad för fler

Med den nya miljözonen på plats hoppas Stockholm stad snabba på omställningen till elbilar, lägre buller och minskade utsläpp i innerstan. Den förväntas även bidra till en trevligare och säkrare gatumiljö för medborgarna att vistas i.

– Även om syftet med miljözonen är gott, så har jag full förståelse för att det kommer ställa till med en del besvär för de bilister som inte har rena elfordon i nuläget, säger Charlotte Ressel. Det kommer bli en omställningsperiod helt klart. Sedan tror jag att de allra flesta kommer uppskatta initiativet.

Har du frågor om den nya miljözonen?

Eller vill prata parkering med oss? Tveka inte att kontakta oss på: stockholmgarage@aimopark.se