Guide Elbilsladdning

Vårt mål är att underlätta din övergång till en hållbar och bekväm elbilslivsstil genom att ge dig den kunskap du behöver för att välja rätt laddningslösningar och optimera din laddningsrutin. Oavsett om du laddar hemma, vid offentliga laddningsstationer eller längs vägen så kommer vår guide för elbilsladdning nedan vara till stor hjälp. 

AimoPark_illustrations_CMYK_CarCharging_02.svg

AC – Växelström

DC
– Likström

Laddstation, Laddstolpe, Laddbox
– Olika namn på utrustning som laddar bilen.

Destinationsladdning
- En term som används för att beskriva laddning som sker på den destination dit du åker med bilen och parkerar under en längre tid. Det kan vara arbetsplatsen, parkeringsgarage, hotell, sjukhus etc.
Termen Destinationsladdning avser Normalladdning / AC-laddning

Ombordladdare
Inne i varje laddbar bil sitter en ombordladdare, denna används vid AC/Normalladdning för att omvandla växelström till likström att lagra i batteriet. Ombordladdaren sätter alltid maxtaket för hur snabb normalladdning en bil kan ta emot

Räckvidd
Anger hur långt en laddbar bil kommer vid full laddning.
I genomsnitt förbrukar en elbil 2 kWh per mil. Detta varierar såklart beroende på bilstorlek och väderlek. Vid kallare väder förbrukar en elbil mer.

BEV - Battery Electric Vehicle eller Elbil på svenska.
En bil som endast använder elmotor för sin framdrift, kan laddas både genom normalladdning (AC) och snabbladdning (DC). Olika bilmodeller kan ta emot olika snabb laddning.
Vid normalladdning sker laddning med effekter mellan 3,7 - 22 kW (AC).
Vid snabbladdning sker laddning med effekter mellan 50 – 350 kW (DC).

PHEV - Plug-in Hybrid Electric Vehicle eller Laddhybrid på svenska.
En bil med både förbrännings- och elmotor, räckvidd med eldrift uppgår ofta till mellan 20-100 km beroende på bilmodell. Kan laddas genom normalladdning (AC) och olika bilmodeller kan ladda olika fort.
Kan oftast laddas med effekter mellan 3,7 – 7,4 kW

kW - Kilowatt, en enhet för effekt.
En kW motsvarar 1000 watt (W). Begreppet kW används för att beskriva den mängd el en elektrisk apparat använder vid varje ögonblick, eller vilken laddningskapacitet en elbilsladdare har. Ju högre effekt, desto snabbare laddas bilen.

kWh - kilowattimme, en enhet för energi.
En kWh motsvarar 1000 wattimmar (Wh). Vid exemplet med en elbil så anges batteristorleken i kWh och innebär då hur mycket energi som kan lagras i bilen och hur lång räckvidden då är. Ju större batterikapacitet, desto längre blir räckvidden vid full laddning.
Energi räknas ut genom att ta effekt x tid.

Snabbladdning
Snabbladdning sker vid en sk. Snabbladdare, här sker laddning med DC/Likström som överförs direkt in i batteriet för lagring och bilens ombordladdare används inte i detta fall.
Inom EU är standarden för denna kontakt numera CCS.
Olika bilmodeller kan ta emot olika snabb laddning men rent generellt sker denna typ av laddning med effekter på mellan 50 – 350 kW.

Laddeffekten vid snabbladdning påverkas av flera faktorer såsom:
1. Temperatur (Vid låga temperaturer går laddningen långsammare)
2. Laddningsnivå i batteriet (Vid låg laddningsnivå går laddningen snabbare och avtar i takt med att laddningsnivån går upp)
3. Bilmodell

I vårt garage på Regeringsgatan 109 i Stockholm så kan vi erbjuda snabbladdning.
Totalt 4 platser med laddeffekt upp till 140 kW, laddarna är utrustade med CCS-kontakter.
Läs mer om Regeringsgatan här.


Normalladdning
Normalladdning sker genom en laddbox monterad vid parkeringsplatsen, denna typ av laddning sker med AC/Växelström och bilens inbyggda ombordladdare omvandlar sedan växelström till likström för lagring i batteriet.
Olika bilmodeller kan ta emot olika snabb laddning men generellt sker denna laddning med effekter mellan 3,7 – 22 kW.
Inom EU är standarden för denna kontakt numera TYP 2.
Aimo Park erbjuder Normalladdning i många av våra parkeringsgarage, samtliga våra laddboxar är utrustade med TYP 2 kontakt för att passa elbilar och laddhybrider och kan leverera effekt mellan 3,7 – 22 kW beroende på anläggning och bil som ansluts till laddaren.

Lastbalansering - Statisk eller dynamisk
Vid installation av elbilsladdare så krävs oftast att man installerar någon form av lastbalansering. En lastbalansering innebär att man begränsar den totala effekten som en eller flera laddare kan använda tillsammans vid varje givet ögonblick för att inte överskrida fastighetens totala kapacitet.
Vid en statisk lastbalansering så berättar man för en grupp av laddare hur mycket effekt som de gemensamt har tillgång till vid varje givet tillfälle. Detta innebär oftast att vid hög beläggning så får samtliga bilar laddning, men att laddhastigheten (effekten) går ner. Denna typ av lastbalansering tar inte hänsyn till övrig elförbrukning inom fastigheten.
Vid en dynamisk lastbalansering så installerar man en elmätare i fastigheten som mäter den totala elförbrukningen för fastigheten, sedan berättar elmätaren för laddboxarna hur mycket effekt som då finns tillgängligt för laddboxarna. Den tillgängliga effekten för laddboxarna varierar ofta över dygnet pga. att övrig elförbrukning i fastigheten går upp och ner och kan då innebära att hastigheten på laddningen varierar. Denna typ av lastbalansering ger bättre möjlighet att utnyttja kapaciteten maximalt.
När man parkerar sin elbil under en längre tid, alltifrån några timmar upp till ett dygn så finns det gott om tid för laddboxen att hinna fylla bilens batteri även om laddeffekten sjunker under delar av tiden.


Laddningstider
För att räkna ut hur lång tid det tar att ladda bilen så behöver man veta några saker.
1. Hur stort är mitt batteri?
2. Med vilken effekt kan jag ladda bilen?
Exempel:
En elbil med 78 kWh batteristorlek ska laddas från 0-100% vid en laddbox som kan leverera 11 kW.
Laddningstid = 78/11. Cirka 7 timmar.

Alternativt
1. Hur långt ska jag åka tills jag kan ladda nästa gång?
2. Med vilken effekt kan jag ladda bilen?
Exempel 2:
Du ska köra 20 mil med en elbil som förbrukar 2 kWh/mil. Detta innebär en total förbrukning på 40 kWh. Att ladda upp dessa 40 kWh med en 11 kW laddare innebär: 40/11 = Ca. 3,5 timmar laddning.

Typ 1 eller Typ 2
Det finns 2 olika kontakttyper vid normalladdning av bilar. Typ 1 och Typ 2.
Typ 2 är det som är EU-standard och som återfinns på samtliga bilar som säljs i Sverige idag. Typ 2-kontakten stödjer 1-fas och 3-fasladdning upp till 43 kW ( i verkligheten inte mer än 22 kW).
Samtliga laddboxar i våra parkeringsgarage är bestyckade med Typ 2.
Typ 1 återfinns på äldre bilar från framförallt asiatiska bilmärken. Typ 1 kontakten stödjer endast 1-fasladdning upp till 7.4 kW.

CCS - Combined Charging System.
En kontakttyp för både AC och DC-laddning.
EU-standard för elbilar som kan snabbladdas. En kombinerad kontakt för både AC och DC-laddning. Den övre delen av kontakten är identisk med Typ 2 och används för normalladdning av bilen (AC). Den undre delen av kontakten används för snabblabbning. (DC).