Vill du göra en adressändring?

Börja med att logga in på ditt konto under My Aimo Park. Under "Inställningar" kan du sedan enkelt ändra din adress.

1. Logga in på My Aimo Park.

2. Gå till ”Inställningar”.

3. Välj sedan ”Redigera information” för att lägga in din nya adress.

4. Avsluta genom att klicka på ”Spara ändringarna”.