Intervju med Per Limdal, Stena Fastigheter

Per Limdal är Fastighetschef på Stena Fastigheter i Göteborg, med ansvar för ca 3000 hyresrätter i Göteborg. Inom bolaget finns drygt 9000 lägenheter och ca 230 000 kvadratmeter kommersiella ytor. Per har lång erfarenhet inom fastighetsförvaltning och har arbetat för Stena Fastigheter sedan 2005.

Image of Per Limdal Stena fastigheter

Samarbetet med oss på Aimo Park har pågått i många år och fördjupades 2021 då Stena Fastigheter letade efter en partner som kunde effektivisera, modernisera och digitalisera deras parkeringsverksamhet. Nu är alla områden inkörda, med cirka 6 000 p-platser både i garage och utomhus. Boende kan teckna parkeringsabonnemang direkt via oss, och vår app används på alla besöksparkeringar.

Vi drar nytta av Aimo Parks långa erfarenhet där de vet vad vi behöver tänka på och hur vi kan lösa saker på ett hållbart och långsiktigt sätt.  

Vad har parkering för betydelse i er verksamhet?

— Parkering är en viktig del i många av våra hyresgästers vardag och det är viktigt att det fungerar på ett bra sätt. Nu går utvecklingen mot färre parkeringar i bostadsområden, och istället andra mobilitetslösningar som är mer hållbara. Så vi har gått ifrån vårt traditionella parkeringsformat, där varje hyresgäst hyr en fast p-plats, med lågt nyttjande som resultat. Nu kör vi oftast med vad vi kallar ”flygande parkering”, vilket innebär att alla boende kan köpa parkeringstillstånd och sedan parkerar på valfri plats. Vi måste självklart se till att det finns en balans mellan tillgång och efterfrågan.

Hur har vi på Aimo Park kunnat hjälpa er med detta?

— Ni är ju stora och har många möjligheter med er app, till exempel med statistik som vi kan ta del av. Vi drar också stor nytta av er långa erfarenhet, där ni vet vad vi behöver tänka på och hur vi kan lösa saker på ett hållbart och långsiktigt sätt.

Stena Fastigheter i siffror

  • 9000
    lägenheter
  • 230 000
    kvm kommersiella ytor
  • 6000
    p-platser
Är du intresserad av att samarbeta med oss?
Kontakta oss så berättar vi mer.