Facts

  • Number of parking spots: 89

Opening hours

  • Mon–Sun:
    IN  00–24
    OUT  00–24
Gävle

Högskolan i Gävle

  • Open 24/7

Kungsbäcksvägen View in maps

Prices and products

Kungsbäcksvägen 47
  • 7x24 Reserverad motorvärmarplats 1350 SEK/half year

Payment methods for visitor parking

  • MobilPark
  • Aimo app