Boden

Garnis

Hedenbrovägen View in maps

Short term prices

Short term prices

 • Zone code 1049 Hedenbrov. 2-16 /Intendenturv. 11/ Norrbottensv. 2
  Alla dagar 00-24:
  Endast vid nyttjande av motorvärmare
  Per påbörjat kalenderdygn - 15 kr
  7 dygn - 75 kr
  30 dygn - 300 kr (ej via SMS)
  Serviceavgift app: 4 kr

This facility is only available for short term parking.

Facts

 • Number of parking spots: 120
 • Indoors: No

Opening hours for short term parking

 • Mon–Sun:
  IN  00–24
  OUT  00–24

Short term prices

 • Zone code 1049 Hedenbrov. 2-16 /Intendenturv. 11/ Norrbottensv. 2
  Alla dagar 00-24:
  Endast vid nyttjande av motorvärmare
  Per påbörjat kalenderdygn - 15 kr
  7 dygn - 75 kr
  30 dygn - 300 kr (ej via SMS)
  Serviceavgift app: 4 kr

Payment methods for short term parking

 • Aimo app