samarbeten

Parkeringsbevakning

En väl fungerande parkering innebär välmående för boende, besökare eller kunder. Om du vill ge omgivningen mervärde och samtidigt bidra till en trafiksäker och framkomlig miljö är Aimo Park företaget du ska vända dig till.
Parkeringsbevakning

Aimo Park har efter många års erfarenhet som leverantör av parkeringstjänster lärt sig att det endast är genom noggrann och regelbunden bevakning som det går att säkerställa en hög kvalitet på parkeringen, såväl för kunden som för fastighetsägaren. Med ny teknik kan parkeringsvakterna enkelt scanna registreringsnumret på det felparkerade fordonet, vilket effektiviserar bevakningen.

 

Våra parkeringsvakter

Aimo Park har ett eget utbildningsprogram som är utformat i samarbete med Svepark. Efter avslutad utbildning är vakterna utbildade för civilrättslig parkeringsövervakning. Utöver regler och lagar som rör själva parkeringsbevakningen utbildar Aimo Park även sina vakter i kommunikation och konflikthantering, första hjälpen samt krishantering.

Parkeringsvakterna utför alltid sitt arbete i profilkläder och i en företagsmärkt bil. Våra parkeringsvakter använder kamera vid övervakning av felparkerade bilar vilket innebär en kvalitetssäkring. När en kontrollavgift skrivs ut tar parkeringsvakten samtidigt ett antal bilder på den felparkerade bilen. Bilderna lagras i en databas och finns tillgängliga vid ett eventuellt överklagande, vilket ökar kvalitén i hanteringen av de ärenden vi handlägger.

 

Fem goda skäl att anlita Aimo Park för parkeringsbevakning

  • Vi är auktoriserade för bevakning.
  • Vi finns i hela landet och kan därför skapa stora samordningseffekter.
  • Våra parkeringsvakter är välutbildade och erfarna.
  • Vi kvalitetssäkrar bevakningsarbetet med hjälp av kamera.
  • Våra parkeringsvakter bär uniform och kör väl uppmärkta bilar.

Aimo Park har egen personal för samtliga tjänster. Aimo Park investerar ofta i parkeringsanläggningarna. Det kan handla om målning, översyn, förbättring av belysning, installation av portar och i en del fall även installation av övervakningskameror. Vi säkerställer att ytorna utnyttjas effektivt, att driften sker professionellt och att parkeringen blir en positiv upplevelse för våra gemensamma kunder.

Kontakta oss för mer information
Kontaktformulär
Tel: 08-722 15 00


arrow