samarbeten

Anlita Aimo Park

I Sverige förvaltar Aimo Park över 300 garage eller parkeringshus, vilket gör oss till Sveriges största hyresgäst av parkering.
 

Med Aimo Park som partner kan fastighetsägare, företagare, kommuner och bostadsbolag ägna mer tid åt sin kärnverksamhet och mindre tid åt parkeringen.

Aimo Park arbetar med att:

 • Implementera den senaste tekniken för såväl betalning som in- och utpassering.
 • Öka säkerhet i garage och parkeringshus med kamerabevakning.
 • Ge support i form av en bemannad Kundservice och Teknisk kundsupport.
 • Utvärdera i syfte att komplettera och förtydliga befintlig skyltning.
 • Optimera parkeringsyta.
 • Ombesörja all administration kring uthyrning av parkeringsplatser.
 • Bevaka parkeringsanläggningen för att se till att lagar och regler följs.
 • Underhåll av parkeringsanläggningen.
 • Utreda parkeringsmöjligheter inför nybyggnationer och samnyttjande av parkeringsplatser.
 • Förvalta där parkeringsanläggningen utgör en egen fastighet.
 • Energibesparing.

Aimo Park har egen personal för samtliga tjänster. Aimo Park investerar ofta i parkeringsanläggningarna. Det kan handla om målning, översyn, förbättring av belysning, installation av portar och i en del fall även installation av övervakningskameror. Vi säkerställer att ytorna utnyttjas effektivt, att driften sker professionellt och att parkeringen blir en positiv upplevelse för våra gemensamma kunder.

Vill du ha ett samarbetsförslag? Kontakta ossvi återkommer inom 24 timmar. arrow