om q-park i sverige

Kvalitet enligt Q-Park

Q-Park har en tydlig målsättning: att bli det mest efterfrågade och rekommenderade parkeringsföretaget på marknaden.

 Q-Park satsar på kvalitet i alla led av verksamheten och är synonymt med god service och funktionella parkeringsanläggningar i attraktiva lägen. Vi välkomnar människor till våra parkeringsanläggningar och skapar en positiv upplevelse för våra kunder.

Q-Parks kvalitetsmål vilar på: bekvämlighet, pålitlighet och vänlighet.

 

Bekvämlighet:

  • attraktiva lägen
  • hög servicegrad
  • system som underlättar betalning samt in- och utpassering.

 

Pålitlighet:

  • kameraövervakning
  • servicepersonal
  • kundanpassad service.

Vänlighet:

  • trevligt bemötande
  • inbjudande miljö
  • tydlig information och skyltning.

arrow