om q-park i sverige

Affärsfilosofi

Q-Park vet att ingen parkerar bara för att parkera.  

Strategi

Q-Parks parkeringstjänster har ett tydligt mervärde. Vi tar parkeringsupplevelse ytterligare ett steg. Våra tjänster har en positiv inverkan på våra kunders och uppdragsgivares vardag. Det är ”Quality in parking”. Q-Park fokuserar på: 

 • kundnöjdhet
 • kompetensutveckling
 • innovation.

Q-Park ligger steget före i den tekniska utvecklingen inom parkering. I linje med detta har vi en innovativ servicekänsla samt aktivt kvalitetsarbete.

Vision

Q-Parks vision är att bli det mest eftertraktade och rekommenderade parkeringsföretaget i Europa, baserat på operativ förmåga, kundnöjdhet och ett hållbart ekonomiskt resultat.  

Verksamhetsinriktning

Q-Park är ett fullserviceföretag inom parkering. Genom att låta Q-Park ta över ansvaret för parkeringen kan fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, kommuner och landsting koncentrera sig på sin kärnverksamhet. Vi hjälper våra uppdragsgivare att:

 • Optimera  och skylta parkeringsytan.
 • Planera villkor och taxor för parkeringen.
 • Utföra riskhantering.
 • Hyra ut parkeringsplatser och hantera parkeringstillstånd.
 • Hänvisa kunder till våra servicefunktioner.
 • Övervaka och underhålla parkeringsanläggningar.
 • Utreda och administrera parkeringssituationer.
 • Marknadsföra parkeringsanläggningar.  


arrow