Parkeringsguiden

Parkeringstillstånd

Vill du veta vilka olika typer av parkeringstillstånd du kan välja på i de anläggningar du är intresserad av? Här guidar vi dig genom de vanligaste parkeringstillstånden och vem du ska kontakta för att få reda på mer.

På mark som bevakas av Aimo Park gäller inte tillstånd som är utfärdade av kommunen. Några exempel på kommunala tillstånd är miljötillstånd, nyttotillstånd och Stockholmskortet (turistkortet). Undantag är tillstånd för rörelsehindrade som gäller även på Aimo Parks parkeringar där det framgår av skyltningen.

Aimo Park har följande parkeringstillstånd:

  • Abonnemangstillstånd
  • Personaltillstånd 
  • Tillstånd för rörelsehindrade. 

 

Aimo Parks parkeringstillstånd är antingen fysiska eller digitala. 

 

Fysiska parkeringstillstånd  

Oavsett vilket parkeringstillstånd du har när du parkerar så ska samtliga tillstånd ska vara placerade väl synligt i fordonets framruta vid varje parkeringstillfälle. Det är viktigt att hela parkeringstillståndet syns för att undvika missförstånd.

 

Digitala parkeringstillstånd

Oavsett vilket parkeringstillstånd du har ska rätt registreringsnummer vara kopplat till parkeringstillståndet via kundportalen

 

Parkering med abonnemangstillstånd 

Aimo Park utfärdar abonnemangstillstånd till kunder som hyr parkeringsplats i någon av Aimo Parks parkeringsanläggningar. Det finns två olika sorters parkeringstillstånd: 

  • Abonnemangstillstånd för reserverad plats - gäller endast på den plats som finns angiven på parkeringstillståndets framsida.
  • Abonnemangstillstånd för oreserverad plats - gäller på en valfri ledig plats i parkeringsanläggningen i enighet med det abonnemang som kunden har.

 

Parkera med personaltillstånd

På en personalparkering är det arbetsgivaren som beslutar om och delar ut parkeringstillstånd. Med parkeringstillståndet får personal och eventuella besökare rätt att parkera sitt fordon på anvisad plats under tid definierad av arbetsgivaren. En del personalparkeringar avgiftsfria, andra är de avgiftsbelagda. Om en personalparkering är avgiftsbelagd kan detta innebära att det både krävs ett särskilt personaltillstånd och en avgiftsbiljett. I dessa fall ska både fysiskt parkeringstillstånd och avgiftsbiljett placeras fullt läsbara i framrutan. För digitala parkeringstillstånd gäller att rätt registreringsnummer är angett.

 

Tillstånd för rörelsehindrade  

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade utfärdas för parkering på gatumark. Tillstånd söks i den kommun du är mantalsskriven i. Kommunen utreder behovet och lämnar besked huruvida de beviljar tillstånd eller inte. På Aimo Parks parkeringar kan du parkera i de parkeringsrutor som har en skylt för rörelsehindrad om du har tillstånd.  Tänk på att om det finns en avgiftsskylt under skylten för rörelsehindrad måste du även betala parkeringsavgift. Om de särskilt anordnade platserna för rörelsehindrade är upptagna och du väljer att parkera ditt fordon på en annan parkeringsplats måste du följa de regler som gäller för den platsen. Mer information om tillstånd för rörelsehindrade finns på Transportsstyrelsens hemsida.  
arrow