Parkeringsguiden

Parkering med bomsystem

Ett bomsystem gör en parkering säkrare då bommarna håller obehöriga utanför.

Olika betalalternativ

I samtliga bomsystem kan du betala med betalkort och i vissa kan du även betala med kontanter. Vid kortbetalning för du enklast in ditt betalkort vid infarten istället för att ta en biljett. Sedan betalar du men samma kort vid utfarten. Vill du istället betala kontant tar du en biljett vid infarten. Då behöver du uppsöka en betalautomat och betala där innan du hämtar din bil. Spara biljetten efter genomförd betalning och använd den för att öppna bommen vid utfart.

Betala med betalkort på parkering med bomsystem  

Du betalar för den tid du parkerar. Betala utan biljett:

1. För in betalkortet vid infartsbommen. I samband med det registreras din infartstid.
2. Betalar du med kort på en parkering med bomsystem behöver du inte gå till betalautomaten.
3. Vid avslutad parkeringen, åk direkt till utfarten och betala vid utfartsbommen.
4. För in samma betalkort som vid infarten. Det aktuella beloppet visas på skärmen. 
5. Tryck på den stora knappen som blinkar för kvitto. Du debiteras för den tid du har parkerat.

 

Observera att om du parkerat där 20- och 30-minutersintervaller betalar du för varje påbörjad intervall.

 

Betala med biljett:  

1. Ta en biljett vid infartsbommen. Vid avslutad parkering, uppsök betalautomaten.
2. För in biljetten. Beloppet du ska betala visas i displayen.
3. Betala med betalkortet i kortläsaren. När kortet debiterats får du tillbaka din biljett som du behöver vid utfartsbommen för att komma ut.
4. Tryck på den stora knappen som blinkar för kvitto.
5. Kör bilen till utfartsbommen och för in biljetten för att öppna bommen.  

 

Vid parkeringsanläggningar med bomsystem använder du utcheckningskvittot för att öppna bommen.

 

Betala med kontanter på parkering med bomsystem

På ett fåtal av Aimo Parks parkeringar med bomsystem kan du betala med kontanter: 

1. Tryck på den stora blinkande knappen vid infart för att få en biljett. När du avslutar parkeringen, uppsök betalautomaten.
2. För in biljetten i betalautomaten. Avgiften visas på skärmen.
3. Betala med mynt eller sedlar. Det står angivet på betalautomaten vilka mynt och sedlar som accepteras.
4. När avgiften är betald får du tillbaka biljetten. Spara biljetten, du behöver den vid utfarten.
5. Kör bilen till utfartsbommen och för in biljetten för att öppna bommen.

arrow