Parkeringsguiden

P-skiva

Parkera med p-skiva


Parkeringar där det är skyltat att parkering får ske avgiftsfritt med p-skiva. En digital p-skiva ställer in tiden automatiskt. En manuell p-skiva ställer du själv in.

Tänk på att: 

  • Markera ankomsttiden och avrunda till närmaste följande hel- eller halvtimme.
  • Om ankomst sker före tidsbegränsningen som är angiven på parkeringsskylten, ställ in p-skivan på det klockslag som begränsningen börjar. 
  • Tänk på att p-skivans inställning på fordonets ankomsttid inte får ändras under pågående parkering inom tidsbegränsningen.
  • P-skivan ska alltid placeras innanför framrutan och vara fullt läsbar utifrån. 
  • Endast en p-skiva får användas vid samma parkeringstillfälle.
arrow