Om Aimo Park

Parkeringsguiden

Tillsammans skapar vi en säker, trygg och framkomlig miljö.

Ta gärna del av vår parkeringsguide ska hjälper dig att följa regler på våra parkeringar. 

Parkering sker vid uppställning av ett fordon med eller utan förare. Undantaget är uppställning då trafikförhållandena kräver det, för att undvika fara eller för att låta en passagerare stiga i eller ur fordonet. Undantaget gäller även för att lasta av eller på gods.  

 

Betala med mobilen

Vill du betala din parkering med mobilen? Vi har olika mobilbetalningar som är enkla och säkra.  

Betalautomater

Vad är betalautomater och hur fungerar de? Betalautomater finns på de parkeringar där du behöver betala parkeringsavgift. 

Aimo Park Access

Vill du parkera snabbt och smidigt? Aimo Park Access tillåter dig att köra in och ut i parkeringsanläggningar utan att stanna för att ta en biljett vid in- och utpassering.


Bomsystem

Hur fungerar parkering med bomsystem? Ett bomsystem är en utrustning som finns på parkeringar där in- och utfarterna regleras av bommar. 

Parkeringstillstånd

Behöver du veta mer om våra parkeringstillstånd? Läs mer om våra abonnemang- och personaltillstånd, samt om våra tillstånd för rörelsehindrade. 

P-skiva

Vill du veta hur du använder P-skiva? Du får parkera avgiftsfritt om du följer de regler som gäller. 

Trygg och säker parkering

Hur parkerar du bäst för att skydda din bil? Vi har listat ett par saker du kan tänka på.  

Gatu- och tomtmark

Vilka regler gäller för gatu- och tomtmark? Dessa förhåller sig Aimo Park till. 

Parkera med husvagn, släp och MC

Kör du husvagn, släp eller MC? Dessa regler gäller på våra parkeringar. 

Vägmärken

Vad betyder alla dessa vägmärken? Vi förklarar de vägmärken som förekommer vid parkering. 

arrow