Om Aimo Park i Sverige

Serviceavdelningar

Aimo Park vet vad som krävs för att parkering ska fungera smidigt och problemfritt. 

 


Du som parkerar hos oss är alltid på väg någonstans. Om problem uppstår när du är på någon av våra parkeringsanläggningar hjälper vi dig.

Bakom välfungerande parkeringsanläggningar ligger omsorgsfull planering. Aimo Park har åtta servicefunktioner:

  • Felanmälan
  • Kundservice
  • Servicecentralen
  • Support för våra digitala produkter
  • Parkeringsbevakning
  • Teknisk service
  • Underhåll
  • Överklagningsenheten

Under dagen sköter vi samtliga i egen regi. På natten tar vi hjälp av en samarbetspartner för de servicefunktioner som finns tillgängliga dygnet runt.
arrow