Beställ parkeringstillstånd

Beställ parkeringstillstånd


Behöver du parkeringstillstånd?

När Aimo Park bevakar din parkeringsanläggning kan du ge

dina parkeringsgäster parkeringstillstånd. 

Läs mer om våra parkeringstillstånd i Stockholmparkeringstillstånd i övriga Sverige och tillfälliga parkeringstillstånd.

 

| Beställa parkeringstillstånd för Stockholm

| Beställa parkeringstillstånd for övriga Sverige

| Beställa tillfälliga parkeringstillstånd

(Du måste beställa minst tjugofyra (24) tillfälliga parkeringstillstånd.)

 

Frågor om parkeringstillstånd ställer du till vår Kundservice på telefon 0771-96 90 04 eller via mejl till kundservice@aimopark.se

arrow