Parkeringstillstånd

Beställ parkeringstillstånd


Behöver du parkeringstillstånd?

När Aimo Park bevakar din parkeringsanläggning kan du ge dina parkeringsgäster parkeringstillstånd. 


Beställ och läs mer om parkeringstillstånd här:

| Beställa parkeringstillstånd för Stockholm - Läs om parkeringstillstånd för Stockholm här

| Beställa parkeringstillstånd for övriga Sverige - Läs om parkeringstillstånd för övriga Sverige här

| Beställa tillfälliga parkeringstillstånd - Läs om tillfälliga parkeringstillstånd på sid tre här

(Du måste beställa minst tjugofyra (24) tillfälliga parkeringstillstånd.)

 

Frågor om parkeringstillstånd ställer du till vår:

arrow