Kontrollavgifter

Överklaga kontrollavgift

Det är lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering samt domstolarnas tillämpning av denna lag i tidigare domar som utgör regelverk när vi bedömer din överklagan. 


Välj överträdelsepunkt

Följande omständigheter kan leda till att kontrollavgiften avskrivs:

  • Formella fel på kontrollavgiften eller på skyltningen på platsen.

  • Egen eller nära anhörigs akuta sjukdom. Detta ska styrkas med läkarintyg.

  • Felvänd biljett, där biljettnumret varit synligt för parkeringsvakten vid bevakningstillfället. Biljetten ska uppvisas i efterhand.

  • Fordonet var anmält stulet vid tidpunkten för överträdelsen. Detta ska styrkas med polisanmälan.

  • Akut fel på fordonet där det kan styrkas att åtgärder vidtagits för flytt av fordonet. Flytt av fordon ska i dessa fall ske tämligen omgående.

Övriga omständigheter blir ofta svåra att hävda vid en överklagan. Vänligen notera att fotografier har tagits vid bevakningstillfället. 

Här nedan kan du se var på kontrollavgiften du hittar överträdelser enligt punkt:

          

 

 

Välj aktuell överträdelsepunkt genom att klicka på menyn nedan:

arrow