Kontrollavgifter

Överklaga kontrollavgift

Det är lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering samt domstolarnas tillämpning av denna lag i tidigare domar som utgör regelverk när vi bedömer din överklagan. 


Välj överträdelsepunkt

Följande omständigheter kan leda till att kontrollavgiften avskrivs:

  • Formella fel på kontrollavgiften eller på skyltningen på platsen.

  • Egen eller nära anhörigs akuta sjukdom. Detta ska styrkas med läkarintyg.

  • Felvänd biljett, där biljettnumret varit synligt för parkeringsvakten vid bevakningstillfället. Biljetten ska uppvisas i efterhand.

  • Fordonet var anmält stulet vid tidpunkten för överträdelsen. Detta ska styrkas med polisanmälan.

  • Akut fel på fordonet där det kan styrkas att åtgärder vidtagits för flytt av fordonet. Flytt av fordon ska i dessa fall ske tämligen omgående.

Övriga omständigheter blir ofta svåra att hävda vid en överklagan. Vänligen notera att  fotografier har tagits vid bevakningstillfället. 

arrow