Kontrollavgifter

Betala kontrollavgift

Kontrollavgifter betalas till:

  • Bankgiro: 202-7001. Kom ihåg att uppge OCR-nummer.

 

Vad händer om du inte betalar?

  • Om du inte betalar din kontrollavgift i tid kan onödiga avgifter tillkomma.

 

Tänk på att:

  • Kontrollavgiften måste betalas inom åtta (8) dagar från utskriftsdatum. 

 

Om du inte betalar:

  • Får du en påminnelse som ska betalas inom tio (10) dagar från utskriftsdatum.
  • Om påminnelsen inte betalas överlämnas ärendet till Handels- och Juristinkasso, som skickar ett inkassokrav. Då påförs en avgift om 180 kronor.
  • Om inte heller inkassokravet betalas överlämnas ärendet till Kronofogden för ansökan om betalningsföreläggande. I samband med det får du betala en avgift om 680 kronor.arrow