Kontrollavgifter

Betala en kontrollavgift från utlandet

 

Om du ska betala en kontrollavgift från utlandet, använd följande bankuppgifter: 

Handelsbanken
P.O. Box 10015
SE-121 26 Stockholm-Globen
Sweden

Swift/Bic: HANDSESS
Iban: SE03 6000 0000 0006 4849 2532 

 

Glöm inte att ange ditt OCR-nummer som referens. OCR-numret börjar alltid med 707 och du hittar det:                       

  • Längst ned i högra hörnet på en handskriven, vit kontrollavgift.
  • På den översta raden på en datautskriven kontrollavgift som är vit och gul .


arrow