Kontrollavgifter

Betala en kontrollavgift från utlandet

Om du ska betala en kontrollavgift från utlandet, använd följande bankuppgifter: 

Nordea Bank Abp, filial i Sverige

Smålandsgatan 17
SE-105 71 Stockholm
Sweden

Swift/Bic: NDEASESS
Iban: SE98 9500 0099 6034 0849 3082


Glöm inte att ange ditt OCR-nummer som referens. OCR-numret börjar alltid med 707 och du hittar det:                       

  • Längst ned i högra hörnet på en handskriven, vit kontrollavgift
  • På den översta raden på en datautskriven kontrollavgift som är vit och gul 

arrow