Karriärsutveckling

Johnny

"Jag skulle kunna skriva en roman om allt som har hänt."
 

 Spännande arbetsuppgifter och karriärmöjligheter

Min parkeringsresa har varit lång och händelserik. Jag skulle kunna skriva en roman om allt som har hänt. Här är en sammanfattning av mina år i parkeringsbranschen.

 

1985

Jag började som kassör i Oxtorgsgaraget i augusti 1985, efter ett tips från min syster som då jobbade i P-hus Elefanten. Jag sökte tjänsten för att arbetstiderna passade och det var en heltidstjänst. Jag såg tjänsten som ett tillfälligt arbete tills jag funderat ut vad jag ville jobba med. Jag började min anställning hos Göta Products, ett litet parkeringsbolag som blivit uppköpta av fastighetsbolaget Fabege. Hösten 1987 såldes Göta Products till Carpark och därefter Aimo Park.

 

1988

1988 fick jag tjänst som arbetande förman för Oxtorgsgaraget och efter någon månad blev jag även ansvarig för P-hus Elefanten. Det sistnämnda innebar ansvaret att sköta driften för det nymonterade bomsystemet som var installerat i parkeringshuset.

 

1989

1989 förändrades min tjänst till att bli garageansvarig och flera nya parkeringsanläggningar lades till mitt ansvarsområde. Jag stöttade också övriga garageansvariga i deras arbete.

 

1993

1993 sökte jag tjänst som Platschef i Stockholm. Efter genomförd urvalsprocess, där det bland annat ingick två-dagars-tester genomförda av ett externt rekryteringsföretag, blev jag ansvarig för garagen P-hus Elefanten, Tegelbacken, Oxtorgsgaraget, Citygaraget, Cirkus och Hasselbacken. 

 

Under kommande år lade jag grunden till det som idag är Servicecentralen. Vi kopplade upp hjälptelefoner och kameror ifrån olika anläggningar till en ny övervakningscentral i Hötorgsgaragets kassa.

 

1998

Jag tog ytterligare ett steg i karriären 1998 och blev Distriktschef Stockholm. Jag tog över ansvaret för alla publika citygarage. Jag drev projektet att installera och koppla upp vårt första bomgarage med hjälptelefon till Servicecentralen. Det var parkeringsgaraget på Astrids Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska sjukhuset som blev det första garaget med bommar att kopplas till en central övervakningscentral.

 

Ansvaret för Servicecentralens utbyggnad utgjorde en stor del av mitt arbete. Under de kommande åren och jag var även med och genomförde projekt i Norge, Danmark och Finland.

 

2004

2004 blev min tjänst Chef Stockholm Garage. Ett år senare tillkom ansvaret för ännu en intern verksamhet, Felanmälan. Ansvaret för samtlig garageverksamhet i Stockholm samt utvecklingen och övervakningen av våra bomsystem blev då ett för omfattande arbete.

 

2008

Från år 2008 till idag har jag därför succesivt, och i takt med att Aimo Park har förändrat sin organisation, lämnat över ansvaret för bomsystemsprojekten samt Servicecentralen och Felanmälan.

 

2021

Nu fokuserar jag helt på garageverksamheten i Stockholm. Efter alla år fortsätter mitt parkeringsäventyr med nya uppdrag och utmaningar.

 

arrow