Jobba på Aimo Park

HR chefen har ordet

 

"I min roll som HR-chef letar jag efter företagets och individens potential, vad vi skulle kunna vara om vi alla uppnådde vårt ultimata jag. Ett framgångsrikt HR arbete bidrar i allra högsta grad till det ekonomiska resultatet. HR:s arbete består av både strategiska bitar dvs utvecklande av processer och policys och direkt operativt arbete t.ex. utforma annonser, genomföra intervjuer, stödja chefer i arbetsrätt. För mig handlar det om att optimera mötet mellan de anställdas behov och företagets mål. Medarbetare vars behov är sedda, hörda och bekräftade mår bättre, trivs bättre och presterar därmed bättre. Vi arbetar mycket aktivt med att motverka höga sjuktal genom tidiga insatser. 
 
En sund företagskultur är viktig och våra fyra kärnvärden ska levas och andas av såväl anställda som företagsledning. Vi ska erbjuda en bra arbetsmiljö, utbildning och utvecklingsmöjligheter i arbetet för våra anställda men ställer även krav på stort engagemang. Vi på HR vill gärna möta organisationen sakligt, faktabaserat och med engagemang."

 

Tiina Hyvönen

arrow