Skärholmen

Skärholmen Centrum, Raggargaraget

Skärholmen är en levande stadsdel och är belägen i Stockholms sydvästra hörn. I Skärholmen finns ett flertal fornlämningar. En av dessa är Domarringen, ett större gravfält från bronsåldern och järnåldern och ligger strax söder om Skärholmens centrum.
Skärholmen
Skärholmen Centrum, Raggargaraget
Oxholmsgränd 8 12748 Skärholmen
QR-Code
Inkörningshöjd (i meter)

Dag Kör in Kör ut
Måndag - Söndag Dygnet runt Dygnet runt

Parkeringsanläggningar nära

Nära till Skärholmen Centrum, CK Garaget

0 Meter till Skärholmen Centrum, Raggargaraget

Nära till Skärholmen Centrum, Kyrkgaraget

0 Meter till Skärholmen Centrum, Raggargaraget

Nära till Skärholmen Centrum, Lastfaret

0 Meter till Skärholmen Centrum, Raggargaraget
arrow