Vällingby

Redskapsv. 10-40/Gräsklipparv. 3-19/Rabattv. 36-44

Vällinge började byggas på 50-talet men Wellingeby nämndes redan i skrift redan år 1347. Byns gamla gårdar från 1500-talet revs när det moderna Vällingby uppfördes. Av den forna byn återstår endast en liten stuga från 1700-talet, Jan-Pers stuga, samt ett par offerstenar.
Vällingby
Redskapsv. 10-40/Gräsklipparv. 3-19/Rabattv. 36-44
Redskapsvägen 16243 Vällingby
QR-Code
Drive through height (in metres)

Day Entry Exit
Monday - Sunday All the time All the time

Nearby parking facilities

Nearby Gräsklipparen, Redskapsvägen 32, 40, garage

47 Meter to Redskapsv. 10-40/Gräsklipparv. 3-19/Rabattv. 36-44

Nearby Rabattvägen 31-45

111 Meter to Redskapsv. 10-40/Gräsklipparv. 3-19/Rabattv. 36-44

Nearby Kantskäraren, Redskapsvägen 10, 14, garage

119 Meter to Redskapsv. 10-40/Gräsklipparv. 3-19/Rabattv. 36-44
arrow