Upplands Väsby

Karins väg 1-7

Upplands Väsby har spår av bebyggelse redan från förkristen tid på ett flertal ställen och I början av 1900-talet blev Upplands Väsby ett litet stationssamhälle. Den konstintresserade bör uppsöka Väsby Konsthall. Här hålls varje år ca 8-10 vernissager med omkring 15 utställningar av olika slag.
Upplands Väsby
Karins väg 1-7
Karins väg 19461 Upplands Väsby
QR-Code
Drive through height (in metres)

Subscription
Open air parking SEK 100.00 7x24 Reserved spot

To be able to rent you need to be a tenant or an employee working at Karins väg 1-7.

All subscription prices are shown as monthly and including VAT unless otherwhise stated.
Aimo Park reserves the right for any product -and/or price changes.


Day Entry Exit
Monday - Sunday All the time All the time

MobilPark

arrow