Upplands Väsby

Johanneslundsvägen 3-5

Upplands Väsby har spår av bebyggelse redan från förkristen tid på ett flertal ställen och I början av 1900-talet blev Upplands Väsby ett litet stationssamhälle. Den konstintresserade bör uppsöka Väsby Konsthall. Här hålls varje år ca 8-10 vernissager med omkring 15 utställningar av olika slag.
Upplands Väsby
Johanneslundsvägen 3-5
Johanneslundsvägen 19461 Upplands Väsby
QR-Code
Drive through height (in metres) 2

Subscription
Heated garage SEK 832.00 7x24 Unreserved spot
Heated garage SEK 832.00 7x24 Reserved spot

To be able to rent a parking spot your need to be a resident.

All subscription prices are shown as monthly and including VAT unless otherwhise stated.
Aimo Park reserves the right for any product -and/or price changes.


Day Entry Exit
Monday - Sunday All the time All the time

Motorcycle parking

MasterCard
Visa
American Express
St1
Circle K
Preem
OKQ8
Shell
Volvo

Nearby parking facilities

arrow