Upplands Väsby

Johanneslundsvägen 3-5, Kallgarage

Upplands Väsby har spår av bebyggelse redan från förkristen tid på ett flertal ställen och I början av 1900-talet blev Upplands Väsby ett litet stationssamhälle. Den konstintresserade bör uppsöka Väsby Konsthall. Här hålls varje år ca 8-10 vernissager med omkring 15 utställningar av olika slag.
Upplands Väsby
Johanneslundsvägen 3-5, Kallgarage
Johanneslundsvägen 19461 Upplands Väsby
QR-Code
Drive through height (in metres)

Subscription
Non-heated garage SEK 656.00 7x24 Reserved spot with car heater

To be able to rent a parking spot your need to be a resident.

All subscription prices are shown as monthly and including VAT unless otherwhise stated.
Aimo Park reserves the right for any product -and/or price changes.


Day Entry Exit
Monday - Sunday All the time All the time

Nearby parking facilities

Nearby Johanneslundsvägen 3-5, p-däck

47 Meter to Johanneslundsvägen 3-5, Kallgarage

Nearby Johanneslundsvägen 3-5, besöksparkering

55 Meter to Johanneslundsvägen 3-5, Kallgarage

Nearby Johanneslundsvägen 3-5

55 Meter to Johanneslundsvägen 3-5, Kallgarage
arrow