find parking

Surte

Surte växte fram som ett brukssamhälle med Surte glasbruk i fronten. Idag finns ett glasbruk i Surte som visar upp en del svensk industrihistoria. För många är Surte lika med bandy. Ale-Surte BK har bidragit till att göra Surte nationellt känt.