Skärholmen

Skärholmen Centrum, Raggargaraget

Skärholmen är en levande stadsdel och är belägen i Stockholms sydvästra hörn. I Skärholmen finns ett flertal fornlämningar. En av dessa är Domarringen, ett större gravfält från bronsåldern och järnåldern och ligger strax söder om Skärholmens centrum.
Skärholmen
Skärholmen Centrum, Raggargaraget
Oxholmsgränd 8 12748 Skärholmen
QR-Code
Drive through height (in metres)

Day Entry Exit
Monday - Sunday All the time All the time

Nearby parking facilities

Nearby Skärholmen Centrum, CK Garaget

0 Meter to Skärholmen Centrum, Raggargaraget

Nearby Skärholmen Centrum, Kyrkgaraget

0 Meter to Skärholmen Centrum, Raggargaraget

Nearby Skärholmen Centrum, Lastfaret

0 Meter to Skärholmen Centrum, Raggargaraget
arrow