Skärholmen

Skärholmen Centrum, P-hus

Skärholmen är en levande stadsdel och är belägen i Stockholms sydvästra hörn. I Skärholmen finns ett flertal fornlämningar. En av dessa är Domarringen, ett större gravfält från bronsåldern och järnåldern och ligger strax söder om Skärholmens centrum.
Skärholmen
Skärholmen Centrum, P-hus
Skärholmsvägen 12748 Skärholmen
QR-Code
Drive through height (in metres) 2.2

Day Entry Exit
Monday - Sunday 05:00 - 23:00 05:00 - 23:00

American Express
Circle K
MasterCard
MobilPark
OKQ8
Preem
Shell
St1
Visa
Volvo

Nearby parking facilities

Nearby Skärholmen Centrum

15 Meter to Skärholmen Centrum, P-hus

Nearby Skärholmen Centrum, CK Garaget

146 Meter to Skärholmen Centrum, P-hus

Nearby Skärholmen Centrum, Kyrkgaraget

146 Meter to Skärholmen Centrum, P-hus
arrow