Skärholmen

Oxholmsgränd 7, Getholmen 1, garage

Skärholmen är en levande stadsdel och är belägen i Stockholms sydvästra hörn. I Skärholmen finns ett flertal fornlämningar. En av dessa är Domarringen, ett större gravfält från bronsåldern och järnåldern och ligger strax söder om Skärholmens centrum.
Skärholmen
Oxholmsgränd 7, Getholmen 1, garage
Oxholmsgränd 7 12748 Skärholmen
QR-Code
Drive through height (in metres) 2.1

Subscription
Garage SEK 1000.00 7x24 Reserved spot
Garage SEK 1250.00 7x24 Reserved spot, cage
All subscription prices are shown as monthly and including VAT unless otherwhise stated.
Aimo Park reserves the right for any product -and/or price changes.


Day Entry Exit
Monday - Sunday All the time All the time

Nearby parking facilities

Nearby Oxholmsgränd 7, Getholmen 2, garage

38 Meter to Oxholmsgränd 7, Getholmen 1, garage

Nearby Ekholmsvägen 32-38 / Oxholmsgränd 7

80 Meter to Oxholmsgränd 7, Getholmen 1, garage

Nearby Skärholmen Centrum, CK Garaget

106 Meter to Oxholmsgränd 7, Getholmen 1, garage
arrow