Skärholmen

Frösätrabacken / Hållsätrabacken / Lövsätragränd

Skärholmen är en levande stadsdel och är belägen i Stockholms sydvästra hörn. I Skärholmen finns ett flertal fornlämningar. En av dessa är Domarringen, ett större gravfält från bronsåldern och järnåldern och ligger strax söder om Skärholmens centrum.
Skärholmen
Frösätrabacken / Hållsätrabacken / Lövsätragränd
Lövsätragränd 12736 Skärholmen
QR-Code
Drive through height (in metres)

Day Entry Exit
Monday - Sunday All the time All the time

MobilPark

Nearby parking facilities

Nearby Gräsholmsvägen 44-50

1.00 Kilometer to Frösätrabacken / Hållsätrabacken / Lövsätragränd

Nearby Järnbärarvägen 2-18

1.02 Kilometer to Frösätrabacken / Hållsätrabacken / Lövsätragränd

Nearby Skärholmen Centrum, Varmgaraget

1.25 Kilometer to Frösätrabacken / Hållsätrabacken / Lövsätragränd
arrow