Skärholmen

Järnbärarvägen 2-18

Skärholmen är en levande stadsdel och är belägen i Stockholms sydvästra hörn. I Skärholmen finns ett flertal fornlämningar. En av dessa är Domarringen, ett större gravfält från bronsåldern och järnåldern och ligger strax söder om Skärholmens centrum.
Skärholmen
Järnbärarvägen 2-18
Järnbärarvägen 12733 Skärholmen
QR-Code
Drive through height (in metres) 2

Day Entry Exit
Monday - Sunday All the time All the time

Disabled spaces

Nearby parking facilities

Nearby Bredäng Centrum

604 Meter to Järnbärarvägen 2-18
arrow