Skärholmen

Fjärdholmsgränd 27, P-hus

Skärholmen är en levande stadsdel och är belägen i Stockholms sydvästra hörn. I Skärholmen finns ett flertal fornlämningar. En av dessa är Domarringen, ett större gravfält från bronsåldern och järnåldern och ligger strax söder om Skärholmens centrum.
Skärholmen
Fjärdholmsgränd 27, P-hus
Fjärdholmsgränd 27 12744 Skärholmen
QR-Code
Drive through height (in metres) 2.3

Subscription
Car park SEK 646.00 7x24 Unreserved spot
All subscription prices are shown as monthly and including VAT unless otherwhise stated.
Aimo Park reserves the right for any product -and/or price changes.


Day Entry Exit
Monday - Sunday All the time All the time

Nearby parking facilities

Nearby Fjärdholmsgränd 19-29

47 Meter to Fjärdholmsgränd 27, P-hus

Nearby Ängsholmsgränd 5-65, 6-38

498 Meter to Fjärdholmsgränd 27, P-hus

Nearby Brantholmsgränd / Ekholmsvägen

521 Meter to Fjärdholmsgränd 27, P-hus
arrow