Skärholmen

Ekholmsvägen 32-38, uteparkering

Skärholmen är en levande stadsdel och är belägen i Stockholms sydvästra hörn. I Skärholmen finns ett flertal fornlämningar. En av dessa är Domarringen, ett större gravfält från bronsåldern och järnåldern och ligger strax söder om Skärholmens centrum.
Skärholmen
Ekholmsvägen 32-38, uteparkering
Ekholmsvägen 12748 Skärholmen
QR-Code
Drive through height (in metres)

Subscription
Open air parking SEK 750.00 7x24 Reserved spot
All subscription prices are shown as monthly and including VAT unless otherwhise stated.
Q-Park reserves the right for any product -and/or price changes.


Day Entry Exit
Monday - Sunday All the time All the time

Disabled spaces
Surveillance at night

American Express
Circle K
MasterCard
MobilPark
OKQ8
Preem
Shell
St1
Visa
Volvo

Nearby parking facilities

Nearby Ekholmsvägen 23

68 Meter to Ekholmsvägen 32-38, uteparkering

Nearby Oxholmsgränd 7, Getholmen 1, garage

80 Meter to Ekholmsvägen 32-38, uteparkering

Nearby Oxholmsgränd 7, Getholmen 2, garage

98 Meter to Ekholmsvägen 32-38, uteparkering
arrow