Skärholmen

Ekholmsvägen 32-38 / Oxholmsgränd 7

Skärholmen är en levande stadsdel och är belägen i Stockholms sydvästra hörn. I Skärholmen finns ett flertal fornlämningar. En av dessa är Domarringen, ett större gravfält från bronsåldern och järnåldern och ligger strax söder om Skärholmens centrum.
Skärholmen
Ekholmsvägen 32-38 / Oxholmsgränd 7
Ekholmsvägen 12748 Skärholmen
QR-Code
Drive through height (in metres)

Subscription
Open air parking SEK 750.00 7x24 Reserved spot
All subscription prices are shown as monthly and including VAT unless otherwhise stated.
Aimo Park reserves the right for any product -and/or price changes.


Day Entry Exit
Monday - Sunday All the time All the time

Disabled spaces
Surveillance at night

MobilPark
MasterCard
Visa
American Express
St1
Circle K
Preem
OKQ8
Shell
Volvo

Nearby parking facilities

Nearby Ekholmsvägen 23

68 Meter to Ekholmsvägen 32-38 / Oxholmsgränd 7

Nearby Oxholmsgränd 7, Getholmen 1, garage

80 Meter to Ekholmsvägen 32-38 / Oxholmsgränd 7

Nearby Oxholmsgränd 7, Getholmen 2, garage

98 Meter to Ekholmsvägen 32-38 / Oxholmsgränd 7
arrow